-A
+A

Bazy danych

Szanowni Państwo,

informujemy, że z początkiem lutego 2020 r. aktualna wersja bazy danych PRADZIAD dostępna jest w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl.

Szanowni Państwo,
informujemy, że z początkiem lipca 2018 r. bazy danych i wyszukiwarki:
 - Wyszukiwanie proste,
 - SEZAM (System Ewidencji Zasobu Archiwalnego SEZAM),
 - IZA (Inwentarze Zespołów Archiwalnych IZA),
 - ELA (Ewidencja ludności w archiwaliach ELA)
zostały zamknięte i nie będą już udostępniane na stronach Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Jedynym źródłem informacji o zasobie danego archiwum jest serwis Szukaj w Archiwach (www.szukajwarchiwach.gov.pl).

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny. Może być wykorzystywana w archiwach państwowych oraz innych jednostkach posiadających archiwa.

Decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, system ZoSIA został wdrożony we wszystkich archiwach państwowych. Wdrożenia zakończono w roku 2017.

Więcej o projekcie ZoSIA na stronie administratora systemu: https://www.nac.gov.pl/archiwum-cyfrowe/systemy-i-infrastruktura-it/zosia/

Baza danych Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRADZIAD) zawiera informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych oraz w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi, Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Archiwum Diecezjalnym w Płocku, Archiwum Diecezjalnym w Drohiczynie (tylko z dawnej diecezji pińskiej), Archiwum Archidiecezjalnym w Szczecinie, Archiwum Diecezjalnym Warszawsko-Praskim, Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu oraz o księgach metrykalnych wyznania mojżeszowego i rzymskokatolickiego przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – Archiwum (tzw. archiwum zabużańskie). Akta przechowywane w Urzędzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawy nie są udostępniane do wglądu użytkownikom, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w Prawie o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 1741).

W bazie zawarto też dane o innych rejestrach kościelnych, nie stanowiących akt stanu cywilnego, lecz zawierających wykazy wiernych korzystających np. z różnych sakramentów.

Baza nie zawiera spisu nazwisk występujących w dokumentach bądź informacji o konkretnych osobach.

Aktualna wersja bazy danych PRADZIAD dostępna jest w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl

czytaj więcej

W bazie zamieszczono dane o dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych, urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą.

 PRZEJDŹ DO BAZY DANYCH

 Ewidencja przechowawców akt osobowych i płacowych (plik .pdf)

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl