Aktualności

Pomoc instytucjom polonijnym w 2020r.

02 Maja 2021


Dziś obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą. W 2020 roku Archiwa Państwowe kontynuowały działania związane z ochroną narodowego zasobu archiwalnego poza granicami kraju. Z uwagi na pandemię COVID-19 i niepewność planowania, działania te były mocno ograniczone. Konieczne było m.in. zrezygnowanie z wyjazdów archiwistów z Polski do instytucji partnerskich

W ramach zrealizowanych prac dokonano zakupu opakowań ochronnych dla instytucji polonijnych. Ponadto przygotowano od strony merytorycznej szkolenie dla archiwistów wyjeżdżających do instytucji polonijnych w zakresie zabezpieczania archiwaliów oraz dokumentowania prac, a także szkolenie dla przedstawicieli tych instytucji w zakresie wstępnego porządkowania i udostępniania materiałów archiwalnych.

5 palet z opakowaniami.
Obwoluty bezkwasowe dostarczone do Archiwum Polskiej Misji Katolickiej Anglii i Walii w Laxton Hall, fot. Archiwum PMKAiW

W Archiwum Akt Nowych kontynuowano zabezpieczanie matryc drukarskich, tzw. klocków drukarskich pisma „Weteran” – organu prasowego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Dokonano odczytu i zobrazowania cyfrowego kolejnych 350 klocków, przedstawiających głównie portrety zbiorowe i indywidualne żołnierzy i weteranów, relacje z wydarzeń oraz uroczystości, które miały miejsce w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pracami objętych było także kilka wypukłodruków z rysunkami satyrycznymi, komentującymi ówczesne wydarzenia oraz znane postacie historyczne.

Matryca do rysunku satyrycznego
Rysunek satyryczny, sygnatura robocza 1088. Stan rzeczywisty matrycy, fot. R. Stasiuk, opracowanie M. Dzik

Rysunek satyryczny przedstawiający mapę Polski i jej sąsiadów symbolizowanych przez zwierzęta. Na terytorium Polski widoczny jest koń, Niemiec świnia, Litwy kozioł, Łotwy prawdopodobnie wilk, Rosji niedźwiedź, Rumuni paw, Czechosłowacji jeż.
Rysunek satyryczny, sygnatura robocza 1088. Obraz pozytywowy z retuszem, fot. R. Stasiuk, opracowanie M. Dzik

Kontynuowano także popularyzację zasobu archiwalnego partnerskich instytucji polonijnych. Między innymi rozpoczęto prace związane z wydaniem katalogu map dawnych przechowywanych w Bibliotece Polskiej w Paryżu oraz „Kroniki kompanii żołnierzy polskich w Algierii z lat 1941-1942″, przechowywanej w zasobie Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie. Na język angielski przetłumaczono album poświęcony I.J. Paderewskiemu, przygotowany w oparciu o materiały przechowywane w instytucjach polonijnych.

Mapa archiwalna
Mapa z zasobu Biblioteki Polskiej w Paryżu – „Europa Blat CCLXXXVI” z 1493 r, sporządzona przez Hieronima Münzera i przedstawiająca teren między Bretanią a Morzem Czarnym i Alpami a Skandynawią i Wyspami Brytyjskimi (sygn. I M – 74)