Aktualności

Projekt „Księga klasztorów na Pomorzu”

11 Marca 2021


W ramach projektu „Księga klasztorów na Pomorzu/Klosterbuch für Pommern” Archiwum Państwowe w Szczecinie we współpracy z Archiwum Uniwersytetu w Greifswaldzie rozpoczęło publikację w internecie rękopiśmiennych regestów dokumentów pomorskich klasztorów

Kilka ksiąg rozłożonych na stoliku.
Księgi regestów dokumentów pomorskich klasztorów, fot. Marek Lupa/Archiwum Państwowe w Szczecinie.

W 2020 roku na zaproszenie Komisji Historycznej dla Pomorza (Historische Kommission für Pommern) Archiwum Państwowe w Szczecinie przystąpiło do interdyscyplinarnego, międzynarodowego projektu „Księga klasztorów na Pomorzu/Klosterbuch für Pommern”. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano udostępnienie w internecie oryginalnych dokumentów i ksiąg z regestami dokumentów klasztornych oraz opracowanie dwutomowej monografii 60 konwentów i domów zakonnych, które w średniowieczu i czasach nowożytnych (do 1535 roku) istniały na terytorium dawnego księstwa pomorskiego (władztwa dynastii Gryfitów).

W ubiegłym roku zeskanowało przechowywane w szczecińskim Archiwum 34 księgi regestów dokumentów. Pochodzą one z 40 konwentów zakonnych z terenu dawnego księstwa pomorskiego. Księgi opracował w latach 1913-1923 archiwista dr Herman Hoogeweg.

12 książek w 2 stosikach leżących na stoliku.
Księgi regestów dokumentów pomorskich klasztorów, fot. Marek Lupa/Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Przygotowane skany są obecnie poddawane transkrypcji na pismo maszynowe za pomocą oprogramowania Transkribus w Archiwum Uniwersytetu w Greifswaldzie. Pierwsza księga –  regesty dokumentów klasztoru w Hiddensee – w formie skanów oraz transkrypcji na pismo maszynowe została już opublikowana na portalu Digitalebibliothek Mecklenburg-Vorpommern w zakładce Archiwum Państwowego w Szczecinie. Do końca 2021 roku na portalu udostępnione zostaną wszystkie 34 księgi.

Zobacz księgę regestów klasztoru w Hiddensee.

Aby wykorzystać transkrypcję pisma ręcznego na maszynowe, po przejściu na wybrany skan księgi w panelu „View”, należy nacisnąć link „Full text”.

Głównym realizatorem projektu „Księga klasztorów na Pomorzu/Klosterbuch für Pommern” jest Uniwersytet w Kilonii. Oprócz Archiwum Państwowego w Szczecinie biorą w nim udział również m.in. Komisja Historyczna dla Pomorza, uniwersytety w Greifswaldzie i Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Landesarchiv Greifswald oraz inne placówki Pomorza Przedniego i Pomorza Zachodniego. Zakończenie projektu zaplanowano na rok 2027.