Aktualności

Publikacja „Koszalińska tradycja. 50 lat z rozśpiewaną Polonią”

01 Lutego 2021


Wydana przez Archiwum Państwowe w Koszalinie publikacja “Koszalińska tradycja. 50 lat z rozśpiewaną Polonią” to podsumowanie jednego z najstarszych i najbardziej znanych miejskich festiwali – Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych

Rozłożone wydania książki.

Wydarzenie jest organizowane nieprzerwanie od 1970 r. Izabela Nowak, autorka publikacji, dziennikarka związana od kilkudziesięciu lat z festiwalem, opowiada w niej historię imprezy – od jej skromnych początków, aż po spektakularne koncerty galowe znane z ostatnich lat. Na książkę składają się m.in. wywiady z twórcami i uczestnikami inicjatyw polonijnych w Koszalinie, a także ogromna ilość zdjęć, afiszy i dokumentów, które zostały zabezpieczone w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie.

Książkę w wersji cyfrowej można pobrać z zakładki “Wydawnictwa” na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Koszalinie.

Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i oraz przy wsparciu stypendium Prezydenta Miasta Koszalina w dziedzinie kultury.