Aktualności

Publikacja „Leszno w dwudziestoleciu międzywojennym – w 100. rocznicę powrotu Leszna do Macierzy”

10 Grudnia 2020


17 stycznia 2020 r. minęła setna rocznica powrotu Leszna do Macierzy, które nastąpiło w wyniku postanowień traktu wersalskiego. Publikacja „Leszno w dwudziestoleciu międzywojennym – w 100. rocznicę powrotu Leszna do Macierzy” jest kolejną z cyklu inicjatyw podejmowanych z tej okazji przez Archiwum Państwowe w Lesznie

„Leszno w dwudziestoleciu międzywojennym – w 100. rocznicę powrotu Leszna do Macierzy” to publikacja mająca  na celu przedstawienie wybranych aspektów funkcjonowania miasta i leszczyńskiego społeczeństwa pomiędzy dwiema wojnami światowymi. Dopełnieniem zamieszczonych w niej tekstów jest interesujący wybór materiałów źródłowych.

Widok Rynku w Lesznie. Widoczne kamieniczki, auta i powozy.
Leszno, Rynek – pierzeja zachodnia, 1920–1939 (Drukarnia św. Wojciecha w Poznaniu), APL, Zbiór widokówek, sygn. 718

Do współpracy w ramach publikacji Archiwum zaprosiło leszczynianina i znawcę XIX-wiecznego Leszna – prof. Mirona Urbaniaka. O napisanie artykułu poproszony został również nestor leszczyńskich historyków – prof. Stanisław Sierpowski, ceniony znawca historii miasta. Pozostałe artykuły skreślili pracownicy Archiwum – dr Elżbieta Olender, mgr Barbara Ratajewska i dr Tomasz Kościański.

Pocztówka z wizerunkiem Ratusza z fragmentem Rynku.
Ratusz z fragmentem Rynku od ul. Leszczyńskich, okres międzywojenny, APL, Zbiór widokówek, sygn. 504.

W publikacji wykorzystano głównie materiały archiwalne pochodzące z zasobu Archiwum Państwowego w Lesznie, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz zdjęcia ze zbiorów osób prywatnych – Janusza Skrzypczaka i Ewy Metelskiej. W ramach współpracy z Biblioteką Martina Opitza w Herne (Martin-Opitz-Bibliothek) w książce znalazły się również skany z albumu z pocztówkami i zdjęciami dawnego Leszna (Ansichtskarten von Lissa in Posen).

Publikacja „Leszno w dwudziestoleciu międzywojennym – w 100. rocznicę powrotu Leszna do Macierzy” dostępna jest w wersji online na stronie Archiwum Państwowego w Lesznie.

Okładka ksiązki.