Aktualności

Publikacja „W łączności ze Stolicą Piotrową. Dokumenty Papieskie z Archiwum Państwowego we Wrocławiu”

09 Lutego 2021


Archiwum Państwowe we Wrocławiu przygotowało publikację odnoszącą się do różnych aspektów życia Kościoła na Dolnym Śląsku i jego kontaktów ze Stolicą Piotrową

Okładka ksiązki z ilustracją dokumnetu i fragmentu bazyliki św. Piotra

Archiwum wrocławskie posiada największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej zbiór dawnych dokumentów, w tym papieskich, cesarskich i królewskich. Część z tych bezcennych dokumentów ilustruje kilkusetletnie związki Wrocławia i Dolnego Śląska z papiestwem.

Publikacja podzielona jest na 12 tematycznych rozdziałów:

 1. Dokumenty papieskie w sprawach majątkowych – bulle protekcyjne, konfirmacje przywilejów, nadań i fundacji.
 2. Życie zakonne – dyscyplina zakonna, reguły, konstytucje i statuty.
 3. Beatyfikacje, kanonizacje, kult świętych.
 4. Sprawy polityki i spory Kościoła z władzą świecką.
 5. Papieski trybunał Roty Rzymskiej i spory sądowe.
 6. Odpusty.
 7. Obsada beneficjów i godności kościelnych.
 8. Przywileje indywidualne i honorowe, święcenia.
 9. Reprezentanci Stolicy Apostolskiej w kraju: legaci, kolektorzy, sędziowie delegowani.
 10. Dyplomy Uniwersytetu Rzymskiego.
 11. Sobory XV wieku (Konstancja i Bazylea).
 12. Pieczęcie papieskie, soborowe i urzędników papieskich.

Książka zawiera 86 kopii dokumentów proweniencji papieskiej wraz z ich regestami. Niektóre z nich zostały przełożone w całości na język polski. W pozycji znalazło się również 7 kopii ołowianych bulli oraz 3 kopie pieczęci urzędników papieskich.

Autorami nowej książki Archiwum Państwowego we Wrocławiu są prof. Marek Daniel Kowalski i dr Stanisław Jujeczka. Publikacja powstała przy współpracy dr Mieczysławy Chmielewskiej.

Książkę można pobrać na stronie Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Zobacz wystawę towarzyszącą publikacji.