Aktualności

Seminarium archiwistów w Białymstoku

25 Października 2019


66 archiwistów zakładowych z urzędów gmin i miast, starostw, wojewódzkich inspekcji, a także sądów i prokuratur wzięło udział we wtorkowym seminarium szkoleniowym poświęconym przekazywaniu materiałów archiwalnych do archiwów państwowych przez państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne. Spotkanie zorganizowało Archiwum Państwowe w Białymstoku


Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku Marek Kietliński i Kierownik Oddziału Nadzoru w AP Białystok Sławomir Iwaniuk witają przybyłych gości, fot AP Białystok.

Podczas szkolenia omówiono problemy, z którymi najczęściej muszą zmierzyć się archiwiści zakładowi w trakcie przygotowywania materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom zabezpieczenia i konserwacji dokumentacji.

Celem spotkania było przekazanie wiedzy z dziedziny magazynowania dokumentacji archiwalnej i zapewnienia odpowiednich warunków mikroklimatycznych w magazynach. W oparciu o „Atlas Zniszczeń Dokumentów Archiwalnych” omówione zostały rodzaje zniszczeń mechanicznych, fizykochemicznych oraz biologicznych. Następnie uczestnikom zademonstrowano sposób typowania miejsc i pobierania próbek mikrobiologicznych z materiałów archiwalnych za pomocą jałowej wymazówki.

Uczetnicy podczas szkolenia, na ekranie wyświetlana przez rzutnik prezentacja.
Prezentacja metod konserwatorskich, fot. AP Białystok.

Osoby biorące udział w szkoleniu mogły również zapoznać się z zaleceniami mikrobiologów dotyczącymi postępowania z dokumentacją czystą mikrobiologicznie oraz z dokumentacją skażoną, w przypadku której należy zastosować fumigację tlenkiem etylenu lub przeprowadzić działania z zakresu dezynfekcji pasywnej. Uczestnikom zaprezentowano także rodzaje opakowań ochronnych oraz omówiono ich zastosowanie.

Następnie goście zostali oprowadzeni po budynku archiwum. Duże zainteresowanie wzbudziły zwłaszcza magazyny archiwalne oraz pracownie digitalizacji i konserwacji materiałów archiwalnych.

Uczestnicy szkoelnia wokół stołu konserwatorskiego.
Wizyta w pracowni konserwacji archiwaliów, fot. AP Białystok.

Kolejne seminarium szkoleniowe przeznaczone dla osób, które zgłosiły swoje zainteresowanie udziałem, planowane jest pod koniec listopada 2019 r.