Aktualności

Spotkanie opiekunów zbiorów bibliotecznych

„Czy KOHA nas kocha?” – zastanawiali się opiekunowie zbiorów bibliotecznych w Archiwach Państwowych, którzy wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w dniach 22-23 listopada 2023 r.

24 Listopada 2023
Sala konferencyjna. Kilkudziesięciu uczestników szkolenia siedzi na krzesłach.

„Czy KOHA nas kocha?” – zastanawiali się opiekunowie zbiorów bibliotecznych w Archiwach Państwowych, którzy wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w dniach 22-23 listopada 2023 r.

W spotkaniu wzięły udział 44 osoby. Uczestnicy wysłuchali wykładów oraz dyskutowali o:

  • standardach, formatach oraz systemie bibliotecznym KOHA,
  • katalogowaniu i ewidencjonowaniu wydawnictw ciągłych w KOHA,
  • potrzebach i możliwościach działań bibliotek archiwalnych,
  • nowym języku informacyjno-wyszukiwawczym – Deskryptorach Biblioteki Narodowej.

Praktyczne przykłady z zakresu opracowania zbiorów bibliotecznych przedstawiły pracownice archiwów:

  • dylematy przy ewidencjonowaniu czasopism – Beata Śliwińska (Archiwum Państwowe w Opolu);
  • zadania rutynowe, a czasem detektywistyczne przy ewidencjonowaniu wydawnictw zwartych – Anita Rudaś (Archiwum Główne Akt Dawnych);
  • rewolucję w organizacji zbiorów – Sylwia Rutkowska (Archiwum Państwowe w Kielcach O. Sandomierz)
  • proces przejmowania/przekazywania biblioteki (oprac. Iwona Pogorzelska z Archiwum Państwowego w Kielcach).

Zdobyta wiedza i przekazane doświadczenia zostaną wykorzystane przy kolejnych pracach, których efekty można oglądać na stronie internetowej KOHA, stanowiącej wstęp do poszukiwań w archiwalnych bibliotekach.