Aktualności

Startuje konkurs „Historie z rodzinnych archiwów”

24 Czerwca 2020


Zostań rodzinnym archiwistą, udokumentuj losy swoich przodków, opisz historię swojej rodziny i wygraj! W ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, archiwa państwowe zapraszają do udziału w konkursie „Historie z rodzinnych archiwów”. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 sierpnia 2020 roku. Pula nagród to 22 tysiące złotych

Projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej” ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na unikalną wartość rodzinnych pamiątek i aktywne zaangażowanie w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przechowywane w domach rodzinne pamiątki (dokumenty, fotografie, listy) stanowią wyjątkowe świadectwo historii osób, rodzin i lokalnych społeczności. W ramach projektu archiwa państwowe zachęcają do otoczenia tych bezcennych przedmiotów właściwą opieką oraz pogłębiania wiedzy o własnych korzeniach i losach swoich przodków.

Celem konkursu „Historie z rodzinnych archiwów” jest uwrażliwienie społeczeństwa na kultywowanie pamięci i szacunek dla przeszłości, w tym kulturowe dziedzictwo dokumentacyjne w wymiarze rodziny, kształtowanie postaw patriotycznych, edukowanie nt. historii oraz zwiększenie poczucia tożsamości narodowej społeczeństwa, a także rozbudzenie zainteresowanie kulturą i historią „małych ojczyzn” – regionu i lokalnych społeczności. Powstałe w jego ramach prace posłużą utrwaleniu, zachowaniu i upowszechnieniu świadectw „małej historii” osadzonej w wielkich wydarzeniach dziejowych.

– Konkursem chcemy po raz kolejny zachęcić do wyruszenia tropem swoich korzeni i badania losów naszych najbliższych. Zachęcamy do przyjrzenia się rodzinnym pamiątkom oraz poszukiwań na szukajwarchiwach.gov.pl i w archiwach państwowych, czy to osobiście z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa, czy telefonicznie lub mailowo. Mogą być Państwo zaskoczeni tym, co uda się znaleźć w naszych zasobach – mówi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. W realizacji projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej chcemy również zwrócić szczególną uwagę na konieczność właściwego przechowywania pamiątek po przodkach, tak by z biegiem czasu nie uległy one zniszczeniu. Na stronie internetowej projektu można znaleźć poradnik na temat prowadzenia domowego archiwum, a w 33 archiwach państwowych w całej Polsce działają punkty konsultacyjne, w których nasi specjaliści służą pomocą i fachową poradą.

Aby wziąć udział w konkursie, należy opisać i udokumentować historię swojej rodziny. Może ona powstać w oparciu o m.in. relacje członów rodziny, dokumenty, zdjęcia i pamiątki przechowywane w domowym archiwum, historię regionu i umiejscowienie w jej kontekście historycznym dziejów rodu, a także o literaturę oraz kwerendę archiwalną.

Pracę konkursową można przekazać w formie rękopisu, wydruku lub w elektronicznym pliku tekstowym (np. pdf, doc, docx, ppt, pptx) o objętości nie mniejszej niż 15 stron lub w formie filmu (np. mp4) o długości nie mniejszej niż pół godziny nagrań.

Autorzy mogą uzupełniać swoje rodzinne historie także o zdjęcia, rysunki, mapy lub ilustracje, drzewo genealogiczne, fragmenty pamiętników, albumów, nagrań, prezentacji i innych istotnych elementów.

W konkursie mogą brać udział zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież do lat 18 (tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego).

Kapituła Konkursu

Przewodniczący: dr hab. Anna Krochmal, główny specjalista, koordynator Departamentu Popularyzacji Działalności Archiwalnej NDAP

Członkowie:

Michał Góras, członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej;

Mariusz Olczak, zastępca dyrektora Archiwum Akt Nowych;

Maciej Prusiński, główny specjalista w Departamencie Popularyzacji Działalności Archiwalnej NDAP;

Beata Żelazek, specjalista w Departamencie Popularyzacji Działalności Archiwalnej NDAP.

Kapituła Konkursu oceni zgłoszone prace konkursowe według następujących kryteriów:

1)     Osadzenie w realiach historycznych. (30pkt.)

a)      Tło historyczne (zgodność z chronologią i faktografią) – praca ma dotyczyć wydarzeń związanych z historią rodziny autora i powinna być osadzona w realiach historycznych oraz przedstawiać prawdziwe wydarzenia.

b)     Podstawa źródłowa: wykorzystanie różnorodnych źródeł – przekaz ustny, źródła potwierdzające przekaz ustny, kwerenda archiwalna (z podaniem instytucji i przeszukiwanych zasobów).

c)      Krytyczna analiza źródeł np. konfrontacja przekazu ustnego z innymi źródłami historycznymi.

2)     Atrakcyjność formy literackiej lub multimedialnej (20 pkt.)

a)      Zastosowana forma wypowiedzi i narracji, koncepcja oraz struktura przekazu.

b)     Poprawność językowa.

3)     Dodatkowe punkty (30 pkt.):

a)      Staranność i jakość edycji oraz estetyka.

b)     Odwołania do opracowań dotyczących opisywanego okresu, opracowanie bibliografii.

c)      Wykorzystanie ikonografii, np. opisanych fotografii, rysunków, ilustracji dokumentów, map itp.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach:

– dla dzieci i młodzieży do lat 18:

  • I nagroda – 4000 zł
  • II nagroda – 3000 zł
  • III nagroda – 2000 zł
  • wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł

– dla dorosłych:

  • I nagroda – 4000 zł
  • II nagroda – 3000 zł
  • III nagroda – 2000 zł
  • wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł

Pracę Konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy przesłać:

  1. na adres mailowy: konkursy@archiwa.gov.pl w tytule wpisując: Konkurs „Historie z rodzinnych archiwów”,
  2. pocztą na adres: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Historie z rodzinnych archiwów”.

Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród planowane jest w dniu 4 listopada 2020 r. podczas konferencji „NIEPODLEGŁA. Pamięć i tradycja w archiwach rodzinnych” podsumowującej projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej. Wcześniej skontaktujemy się ze Zwycięzcami oraz wyróżnionymi Uczestnikami w celu ustalenia szczegółów przekazania nagród.

Partnerem konkursu i fundatorem nagród jest Polska Fundacja Narodowa.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Zapraszamy na stronę projektu: archiwarodzinne.gov.pl.

Szczegółowy regulamin konkursu (pdf, 280 KB)

Formularz zgłoszenia osoby dorosłej.

PDF (158 KB)

DOCX (42 KB)

Formularz zgłoszenia osoby do lat 18.

PDF (160 KB)

DOCX (40 KB)

Grafika konkursowa