Aktualności

Warsztaty kaligraficzne w Archiwum Państwowym w Olsztynie

14 Listopada 2019


Wystawy, lekcje archiwalne, warsztaty, prelekcje – to tylko wybrane punkty z szerokiego wachlarza atrakcji i zajęć edukacyjnych, jakie oferują archiwa państwowe. Wśród nich znajdują się również warsztaty kaligraficzne organizowane regularnie m.in. w Archiwum Państwowym w Olsztynie

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z tematyką kaligrafii, czyli sztuki pisania, która z jednej strony odchodzi w zapomnienie, a z drugiej przeżywa swoisty renesans. Uczestnicy zostają wprowadzeni w tematykę związaną z historią pisma, jego ewolucją, wiadomościami z zakresu stosowanych na przestrzeni wieków materiałów i narzędzi pisarskich. Następnie mają możliwość samodzielnego zmierzenia się z kaligrafią. Ćwiczenia odbywają się przy pomocy tradycyjnej stalówki z obsadką i atramentu, bambusowych patyczków oraz pędzli stosowanych w kaligrafii chińskiej.

Uczestnicy warsztatów kaligrafują litery na kartkach papieru.

Moczenie stalówki w atramencie.
Warsztaty kaligraficzne, fot. Archiwum Państwowe w Olsztynie.

Warsztaty obejmują również próby odczytania dawnego pisma. Podczas zajęć uczestnicy posiłkują się interesującymi materiałami archiwalnymi. W Archiwum Państwowym w Olsztynie są to rękopisy z XVII-XVIII wieku.


Archiwum Państwowe w Olsztynie, sygn. 106/24-25, Liceum Hosianum Braniewie 1756-1889 (odpisy traktatów filozoficznych, zbiór skryptów m.in. z zakresu historii starożytnej, historii literatury).

Kontakt z tradycyjnymi narzędziami pisarskimi oraz odkrycie możliwości związanych ze sztuką kaligrafii stanowi atrakcję, ale i wyzwanie dla uczestników zajęć. Zajęcia kaligraficzne wyzwalają pokłady kreatywności, pozwalając odkryć zupełnie nowe walory drzemiące w rękopiśmiennej spuściźnie.

Grupa dzieci z wykaligrafowanymi kartkami.
Grupa dzieci słucha prowadzącej zajęcia.

Prowadząca zajęcia intruuje uczestników.
Warsztaty w trakcie II Zlotu Grupy OIOM, będącego spotkaniem miłośników starych mebli w Pawłach, 14 września 2019 r., fot. Archiwum Państwowe w Olsztynie.

Warsztaty kaligraficzne często uzupełniane są zajęciami w pracowni konserwacji archiwaliów, gdzie uczestnicy mogą posłuchać o historii papiernictwa, przyjrzeć się  metodom wytwarzania papieru oraz poznać tajniki konserwacji i zabezpieczania dokumentów. Inną atrakcją jest możliwość odwiedzenia archiwalnych magazynów i uzyskania informacji związanych ze sposobem przechowywania archiwaliów. Pracownicy Archiwum prowadzą warsztaty również „w terenie”, m.in. w trakcie cyklicznych imprez i wydarzeń miejskich.

Zajęcia  w pracowni konserwacji.
Zwiedzanie magazynów archiwalnych.

Archiwistka prezentuje grupie uczniów dokumenty archiwalne.
4 listopada 2019 r. w zajęciach kaligraficznych i konserwatorskich organizowanych w siedzibie olsztyńskiego Archiwum uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stawigudzie, fot. Archiwum Państwowe w Olsztynie.

Zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zakres przekazywanych informacji dostosowany jest do wieku uczestników. Przewidziany czas warsztatów to ok. 60-70 min. 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą lekcji archiwalnych i warsztatów na stronach www poszczególnych archiwów państwowych. W celu nawiązania współpracy lub zgłoszenia chęci uczestnictwa zachęcamy do kontaktu z najbliższym archiwum państwowym.