Aktualności

Warsztaty Zostań Rodzinnym Archiwistą 2020

01 Października 2020


Po raz kolejny 30 września w Dniu Archiwisty w Archiwach Państwowych odbyły się warsztaty „Zostań Rodzinnym Archiwistą” i zaprezentowane zostały wystawy w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej

Zainteresowani dbaniem o rodzinne pamiątki mogli wziąć udział w wykładach i zajęciach praktycznych oraz oglądać ekspozycje powstałe w oparciu o domowe archiwalia przekazane do Archiwów Państwowych.

Grupa uczestników warsztatów słucha pracownika archiwum.

Uczestnik warsztatów pakuje mapę do foli ochronnej.
Warsztaty w Archiwum Państwowym w Olsztynie, fot. AP Olsztyn.

W ramach warsztatów archiwiści udzielali również fachowych porad na temat porządkowania, katalogowania i opisywania archiwów rodzinnych. Można było również przynieść do konsultacji własne pamiątki.
Pracownik archiwum podczas pracy z dokumentami.
Punkt konsultacyjny projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej  w Archiwum Państwowym w Częstochowie, fot. AP Częstochowa.

Dzieci obserwują pracę nad dokumentem pracownika archiwum.
Zajęcia dla dzieci w Archiwum Państwowym w Malborku, fot. AP Malbork.

Podczas warsztatów, można było posłuchać o zabezpieczaniu archiwaliów w Archiwach Państwowych a także nauczyć się prostych technik konserwacji możliwych do samodzielnego wykonania w domu. Pod czujnym okiem konserwatorów i dzięki otrzymanym materiałom, uczestnicy mogli również własnoręcznie przeprowadzić konserwację przyniesionych przez siebie na warsztaty zbiorów.

Wykłąd dla uczestników warsztatów
Zajęcia w Archiwum Państwowym w Opolu, fot. AP Opole.

Grupa osób pochylona nad dokumentem
Warsztaty konserwatorskie w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, fot. AP Zielona Góra/Maciej Mamet.

Uczestnik warsztatów konserwatorskich w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze podczas czyszczenia dokumentu.
Uczestnik warsztatów konserwatorskich w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze podczas czyszczenia dokumentu, fot. AP Zielona Góra/ Maciej Mamet.

Warsztaty w pracowni konserwacji
Warsztaty w pracowni konserwacji w Archiwum Państwowym w Przemyślu, fot. AP Przemyśl.

Uczestniczka warsztatów przygotowuje teczkę ochronną na książkę
Warsztaty w Archiwum Państwowym w Rzeszowie. Uczestniczka warsztatów przygotowuje teczkę ochronną na książkę, fot. AP Rzeszów.

 Uczestniczka warsztatów przygotowana do użycia kautera
Warsztaty w Archiwum Państwowym w Rzeszowie. Uczestniczka warsztatów przygotowana do użycia kautera, fot. AP Rzeszów.

Uczestnicy warsztatów oglądają narzędzia konserwatorskie.
Warsztaty w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, fot. Krystyna Wilczyńska, Wojciech Szczerepa.

Zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia z digitalizacji materiałów archiwalnych, gdzie można było dowiedzieć się, jak tworzyć cyfrowe kopie rodzinnych pamiątek.

Pracownik archiwum pokazuje dzieciom proces digitalizacji.
Zajęcia dla dzieci w Archiwum Państwowym w Malborku, fot. AP Malbork.

Warsztatom towarzyszyły wystawy i pokazy archiwalnych dokumentów, w tym w szczególności spuścizn rodzinnych przekazanych i przechowywanych w Archiwach Państwowych. 

Kobieta ogląda wystawę.
Wystawa Archiwa Rodzinne Niepodległej w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim, fot. AP Piotrów Trybunalski.


Wystawa Archiwa Rodzinne Niepodległej w Archiwum Państwowym w Radomiu, fot. AP Radom.

Uczestnicy warsztatów oglądają materiały archiwalne w gablotach.
Wystawa dokumentów w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, fot. Krystyna Wilczyńska, Wojciech Szczerepa.

Ze względu na okres pandemii część warsztatów prowadzona była zdalnie przez Internet w formie webinarium, część przygotowano w formie filmowej.

Zachęcamy do śledzenia informacji na temat przyszłych warsztatów na stronach internetowych Archiwów Państwowych.

W ramach projektu w archiwach państwowych w całej Polsce działają również punkty konsultacyjne, gdzie można uzyskać pomoc i fachową poradę na temat sposobów prowadzenia domowego archiwum, w tym zabezpieczenia starych rodzinnych dokumentów i fotografii. Pełen wykaz na stronie internetowej projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej.

___

Projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Zobacz stronę Archiwa Rodzinne Niepodległej