Aktualności

Wizyta Ambasadora Mongolii

27 czerwca br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk przyjął Ambasadora Mongolii w Rzeczypospolitej Polskiej Dorj Barkhasa

 

Podczas spotkania poruszono temat wspólnych polsko-mongolskich obchodów 70-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między obu państwami. Miały one zostać zorganizowane z udziałem Archiwów Państwowych w Polsce i Mongolii, jednak stan zagrożenia pandemicznego uniemożliwił te plany.

28 Czerwca 2022
3 osoby w tle regał z książkami.

27 czerwca br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk przyjął Ambasadora Mongolii w Rzeczypospolitej Polskiej Dorj Barkhasa

 

Podczas spotkania poruszono temat wspólnych polsko-mongolskich obchodów 70-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między obu państwami. Miały one zostać zorganizowane z udziałem Archiwów Państwowych w Polsce i Mongolii, jednak stan zagrożenia pandemicznego uniemożliwił te plany.

Ambasador Barkhas podkreślił zainteresowanie strony mongolskiej materiałami archiwalnymi w Polsce dotyczącymi relacji polsko-mongolskich zarówno w okresie najnowszym, jak i sięgających okresu średniowiecza. Jako przykład tego rodzaju relacji wymienił postać polskiego franciszkanina i podróżnika, Benedykta Polaka, który w latach 1245-1247 odbył podróż do stolicy imperium mongolskiego. Jej wynikiem była pierwsza w Europie relacja z tej wyprawy  „De Itinere Fratrum Minorum ad Tartaros”. Poruszono też kwestię obecnych kontaktów naukowych, które odbywają się m.in. w ramach projektu środowisk uniwersyteckich z obu państw. W fazie końcowej znajdują się prace nad wydaniem drukiem powszechnego spisu ludności Mongolii z 1915 r., który zachował się w zbiorach po wybitnym znawcy Mongolii, prof. Władysławie Kotwiczu, przechowywanych w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.

Dyrektor Pietrzyk przypomniał kompleksową kwerendę do relacji polsko-mongolskich, przeprowadzoną w Archiwach Państwowych w 2020 r. Jej wyniki mogą być podstawą dalszych dwustronnych projektów z archiwami państwowymi w Mongolii. Zadeklarował także gotowość strony polskiej do podpisania porozumienia o współpracy archiwalnej, którego projekt przedłożyli partnerzy z Mongolii.

Ambasador Barkhas wyraził też ogromne zainteresowanie zasobami Archiwów Państwowych w Warszawie oraz zadeklarował chęć bezpośredniej wizyty w tych instytucjach w celu bliższego zapoznania się z materiałami źródłowymi.