Aktualności

Wydanie odpisu statutów Uniwersytetu w Padwie z 1331 roku

08 Kwietnia 2021


Archiwa Państwowe wspólnie z Uniwersytetem Opolskim wydały najstarszy ze znanych odpisów statutów Uniwersytetu w Padwie z 1331 roku. Wydawnictwo jest częścią wkładu polskiej nauki w obchody 800-lecia uczelni w Padwie, przypadające na 2022 rok

Statuta Universitatis scholarium iuristarum studii generalis Paduani ab anno 1331 ad annum 1404 (Codex Bibliotecae Cathedralis Gnesnensis 180). Edycja fototypiczna, Opole 2020

W publikacji zaprezentowane zostały fotokopie odpisu najstarszych zachowanych statutów Uniwersytetu, których oryginał jest przechowywany w bibliotece kapituły katedralnej w Gnieźnie.

Spisane po łacinie statuty z 1331 roku zawierają m.in. zasady funkcjonowania uczelni (uzupełniane do początku XV wieku), w tym nadawania tytułów doktorskich, organizacji wykładów, obowiązków księgarzy, ale również rozstrzygania sporów między studentami a przepisywaczami ksiąg, pożyczek studenckich w gotówce od społeczności i skarbników uczelni, po kwestie wynajmu domów studenckich oraz studenckich testamentów. Odpis został najprawdopodobniej wykonany na zlecenie Mikołaja Kicki (Kiczki) – bliskiego krewnego biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarzyca. Zdaniem naukowców, Mikołaj Kicki zamówił odpis dekretów w czasie, gdy pełnił obowiązki rektora padewskiej uczelni na początku XV wieku, a następnie dokument został przekazany kapitule gnieźnieńskiej wraz z resztą bogatego księgozbioru uczonego.

To pierwsza fototypiczna kopia statutów, która jest najstarszym znanym odpisem tego dokumentu na świecie. Polacy byli związani z uczelnią w Padwie od początku jej istnienia. W dokumentach i wśród zabytków obecnych do dziś w bazylice św. Antoniego w Padwie znajdują się liczne polonika i dowody na olbrzymi wpływ, jaki uczelnia wniosła do kultury polskiej. Tym razem, dzięki wielu zbiegom okoliczności okazało się, że to Polacy stali się strażnikami pamięci jednej z najstarszych uczelni na świecie.

Publikację można nabyć w Archiwum Państwowym w Opolu.