Aktualności

Wystawa „Sądownictwo w Prusach Zachodnich w XIX i na początku XX wieku”

Archiwum Państwowe w Toruniu, we współpracy z Sądem Okręgowym w Toruniu, przygotowało wyjątkową wystawę prezentującą dzieje sądownictwa w Prusach Zachodnich w XIX i na początku XX wieku

W 1794 r. na terenie Królestwa Pruskiego wprowadzone zostało stanowiące powszechny kodeks prawny, Powszechne Prawo Krajowe dla Państw Pruskich (Landrecht Pruski). Trzy lata później jego obowiązywanie rozciągnięto na Prusy Zachodnie, znosząc obowiązujące na tym terenie prawo polskie i wprowadzając pruski model sądownictwa. Początkowo miało ono charakter stanowy i podporządkowane było królowi. Na fali XIX-wiecznych reform przekształciło się w nowoczesne i niezawisłe sądownictwo powszechne, oparte na trzech filarach: cywilnym, karnym i administracyjnym. Rozwiązania wprowadzone na terenie Królestwa Pruskiego stały się podstawą organizacji sądownictwa polskiego na terenie byłej dzielnicy pruskiej, stanowiącej część II Rzeczpospolitej.

Ekspozycja przybliży odbiorcom takie zagadnienia jak organizacja i ustrój sądownictwa, sytuacja materialna sędziów i pracowników sądowych, szkolenie pracowników sądów, budownictwo sądowe. Zaprezentowane zostanie również postępowanie cywilne i karne wraz z przytoczeniem wybranych spraw oraz rejestrów publicznych. Wystawa osadzona będzie w scenerii sali rozpraw sądu patrymonialnego z I połowy XIX w.

17 Maja 2019

Archiwum Państwowe w Toruniu, we współpracy z Sądem Okręgowym w Toruniu, przygotowało wyjątkową wystawę prezentującą dzieje sądownictwa w Prusach Zachodnich w XIX i na początku XX wieku

W 1794 r. na terenie Królestwa Pruskiego wprowadzone zostało stanowiące powszechny kodeks prawny, Powszechne Prawo Krajowe dla Państw Pruskich (Landrecht Pruski). Trzy lata później jego obowiązywanie rozciągnięto na Prusy Zachodnie, znosząc obowiązujące na tym terenie prawo polskie i wprowadzając pruski model sądownictwa. Początkowo miało ono charakter stanowy i podporządkowane było królowi. Na fali XIX-wiecznych reform przekształciło się w nowoczesne i niezawisłe sądownictwo powszechne, oparte na trzech filarach: cywilnym, karnym i administracyjnym. Rozwiązania wprowadzone na terenie Królestwa Pruskiego stały się podstawą organizacji sądownictwa polskiego na terenie byłej dzielnicy pruskiej, stanowiącej część II Rzeczpospolitej.

Ekspozycja przybliży odbiorcom takie zagadnienia jak organizacja i ustrój sądownictwa, sytuacja materialna sędziów i pracowników sądowych, szkolenie pracowników sądów, budownictwo sądowe. Zaprezentowane zostanie również postępowanie cywilne i karne wraz z przytoczeniem wybranych spraw oraz rejestrów publicznych. Wystawa osadzona będzie w scenerii sali rozpraw sądu patrymonialnego z I połowy XIX w.

Wystawa „Sądownictwo w Prusach Zachodnich w XIX i na początku XX wieku”
Data wydarzenia:
Od : 18 Czerwca 2019
Do : 31 Maja 2019
Miejsce wydarzenia:
Archiwum Państwowe w Toruniu, pl. Mariana Rapackiego 4

Ekspozycję będzie można zwiedzać w dniu 18 maja w godzinach 18.00-22.00 oraz w dniach od 20 do 31 maja, w dni powszednie, w godzinach 8.00-15.00 w centrali archiwum przy pl. Mariana Rapackiego 4 w Toruniu.

Wystawa jest wstępem do obchodów 100-lecia sądownictwa polskiego, które będą miały miejsce w 2020 r.