Aktualności

Wystawa “Wielkie dni małej floty w malarstwie Adama Werki”

11 Lutego 2020


Dzieła Adama Werki jednego z najbardziej rozpoznawalnych marynistów w historii polskiej sztuki współczesnej uzupełnione o unikalne dokumenty dotyczące zaślubin Polski z morzem w 1920 roku oraz Marynarki Wojennej z lat 1918-1945 z zasobu Archiwum Akt Nowych będzie można od jutra oglądać na wystawie “Wielkie dni małej floty w malarstwie Adama Werki” w Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Warszawy

Plakat wydarzenia

Adam Werka nigdy nie doczekał się artystycznej konkurencji, mogącej przyćmić jego osiągnięcia plastyczne w odtwarzaniu scen morskich. W ciągu swojej długiej działalności stworzył ponad 500 prac, publikowanych w miesięczniku Morze, licznych wydawnictwach MON oraz w innych publikacjach poświęconym sprawom morskim.

Prezentowane na wystawie prace artysty ilustrują udział Polskiej Marynarki Wojennej oraz Polskiej Marynarki Handlowej w drugiej wojnie światowej. Obrazy uzupełniono o zgromadzony w 18 gablotach wybór dokumentów z zasobu Archiwum Akt Nowych dotyczących historii polskich okrętów i marynarzy, drogi do odzyskania dostępu do morza (memoriały, propaganda), zaślubin Polski z Bałtykiem 10 lutego 1920 roku, budowy portu w Gdyni oraz spraw Wybrzeża i Wolnego Miasta Gdańska.

Obraz przedstawiający.
Zygmunt Wierciak, „Zaślubiny Polski z morzem 10 lutego 1920” reprodukcja ręcznie kolorowana; AAN, Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego sygn. 3791

Wystawa powstała z okazji setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. Organizatorami ekspozycji są Archiwum Akt Nowych, Muzeum Ordynariatu Polowego (Oddział Muzeum Warszawy) oraz Fundacja im. Adama Werki.

Wystawa “Wielkie dni małej floty w malarstwie Adama Werki”

DATA: wernisaż 12.02.2020, godz.12:00

MIEJSCE: Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Warszawy, Warszawa, ul. Długa 13/15.