Aktualności

Zaduszki „Wspomnij Bohatera” w Szczecinie

22 Listopada 2019


W sobotę 16 listopada odbyły się Zaduszki „Wspomnij Bohatera” – uroczystości wspominkowe, które wpisały się na stałe w kalendarz szczecińskich wydarzeń

Tłum podczas Zaduszek Wspomnij Bohatera
Zaduszki „Wspomnij Bohatera”, fot. Dariusz Witulski, AP w Szczecinie.

Wydarzenie organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie we współpracy z Archiwum Państwowym w Szczecinie, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Szczecin i ks. Waldemarem Szczurowskim.

Uczestnicy przeszli w marszu pamięci od bramy głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie modląc się oraz składając kwiaty i znicze przy pomnikach: „W Hołdzie Bohaterom Września 1939”, „Ofiarom Stalinizmu”, „Pamięci Sybiraków”, „Krzyżu Katyńskim”, pomniku „Ofiar Nacjonalistów Ukraińskich w latach 1939–1947”, „Krzyżu Męczeństwa Narodu Polskiego” oraz grobie gen. Aleksandra Litwinowicza.

Pomnik „W Hołdzie Bohaterom Września 1939”,
Zaduszki „Wspomnij Bohatera”, fot. Dariusz Witulski, AP w Szczecinie.

Następnie w kaplicy pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych odprawiona została msza św., której oprawę stanowiły występy chórów pod dyrekcją Marii Białkowskiej-Dublasiewicz: „Kombatant”, działającego przy Zarządzie Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz „Pax Christi”, działającego przy Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele środowisk kombatanckich i opozycyjnych, m.in. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Katyń, Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Stowarzyszenia Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Obecni byli także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 63 oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego.