Aktualności

Żegnamy dyrektora Józefa Judzińskiego

20 Listopada 2020


Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Józefa Judzińskiego, wieloletniego dyrektora Archiwum Państwowego w Olsztynie, który zmarł 19 listopada 2020 r. w wieku 81 lat.

Olsztyńską placówką kierował przez 33 lata (od 1 kwietnia 1971 do 31 sierpnia 2004), skupiając się w swojej pracy na uporządkowaniu i poprawie sytuacji lokalowej Archiwum. Dzięki jego staraniom i osobistemu zaangażowaniu w 1988 r. Archiwum wzbogaciło się o placówkę nidzicką, natomiast w 1995 r. oddano do użytku obecną siedzibę położoną przy ul. Partyzantów 18 w Olsztynie. Przeprowadzka zasobu i oddziałów Archiwum rozproszonych w różnych lokalizacjach na terenie Olsztyna do jednego budynku, diametralnie zmieniła warunki przechowywania i udostępniania zasobu oraz warunki pracy kadry. W pracy naukowej Józef Judziński zajmował się historią średniowieczną Polski oraz dziejami Warmii i Mazur. W 1995 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie, bliskim i współpracownikom.