Aktualności

Zmarł Marek Zieliński wieloletni wiceprezes Instytutu Piłsudskiego w Ameryce

06 Listopada 2019


Z ogromny smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci p. Marka Zielińskiego, wieloletniego wiceprezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce i przyjaciela archiwów państwowych


Fot. Instytut Józefa Piłsudskeigo w Ameryce.

Pan Marek Zieliński był siłą i wsparciem dla wielu polskich instytucji za granicą, szczególnie dla bratniego Instytutu w Londynie i innych polskich organizacji w Ameryce. Polscy archiwiści, którzy od lat przyjeżdżali do pracy w Instytucie, zawsze mogli liczyć na jego pomoc, rozmowę i dobrą radę.

Położył wielkie zasługi dla informatyzacji archiwum Instytutu, którego zbiory dzięki jego staraniom i codziennej, żmudnej pracy są dzisiaj szeroko dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Zapamiętamy go jako człowieka niezwykle ciepłego, skromnego i pełnego pasji.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie, bliskim i współpracownikom Instytutu.