Aktualności

Zmarła dr Ewa Rosowska-Jakubczyk

25 Czerwca 2024


Z ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 23 czerwca br. odeszła nasza koleżanka dr Ewa Rosowska-Jakubczyk, wieloletnia pracownica Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zastępczyni redaktora naczelnego „Archeionu”.

Dr Rosowska-Jakubczyk uczestniczyła m.in. w pracach Centralnej Komisji Metodycznej i zespołów naukowych przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych oraz Komitetu Technicznego ds. Informacji i Dokumentacji w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Kierowała kilkoma projektami ze środków europejskich (np. TAPE i EURIDICE) i brała czynny udział w dokumentowaniu losów Polaków na Wschodzie.

Była autorką i redaktorką wielu edycji źródłowych, w tym dokumentów katyńskich, oraz publikacji z zakresu historii i archiwistyki.

Przez wiele lat udzielała się w Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich.

Wykładała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Informacje dotyczące daty pogrzebu przekażemy w późniejszym terminie.

Ewa Rosowska Jakubczyk