Aktualności

100-lecie archiwów łotewskich

30 Sierpnia 2019


W dniach 29-30 sierpnia 2019 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk uczestniczył w uroczystościach 100-lecia archiwów łotewskich zorganizowanych w Rydze

Główną część obchodów stanowiła konferencja archiwalna pod hasłem: „Zachować pamięć narodu: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. W jej trakcie dr Paweł Pietrzyk wygłosił referat pt. „Polskie archiwa państwowe w społeczeństwie” poświęcony prezentacji sieci archiwalnej w Polsce oraz głównym wyzwaniom stojącym przed polskimi archiwami i roli, jaką pełnią te instytucje we współczesnym świecie. W konferencji udział wzięli również przedstawiciele zarządów archiwalnych z Armenii, Białorusi, Estonii, Finlandii, Litwy, Norwegii i Rosji.

W liście gratulacyjnym skierowanym do archiwistów Łotwy, znalazły się odniesienia do obchodzonego również w tym roku 100-lecia państwa polskiego i archiwów państwowych w Polsce, jak też do wspólnych doświadczeń historycznych obu krajów w budowaniu niepodległego państwa.

Łotewska droga do niepodległości rozpoczęta w XIX stuleciu uwieńczona została sukcesem w dniu 18 listopada 1918 roku, w którym proklamowano powstanie suwerennego państwa. Odradzające się państwo polskie, pomimo wielu własnych problemów u progu niepodległości, udzieliło zdecydowanego wsparcia i pomocy swojemu łotewskiemu sąsiadowi, co było potwierdzeniem historycznych więzi łączących oba narody. 

Ze względu na wspólną przeszłość i bliskie związki historyczne, znajdujące odzwierciedlenie w zasobach dokumentacyjnych, archiwa łotewskie są od lat ważnym partnerem dla strony polskiej. Bliska współpraca jest realizowana poprzez uczestnictwo w gremiach archiwalnych Unii Europejskiej, wspólnie organizowane konferencje, seminaria, czy staże dla archiwistów.