Aktualności

100-lecie służby cywilnej

Obchodzimy dzisiaj 100. rocznicę uchwalenia ustawy o państwowej służbie cywilnej. 17 lutego 1922 roku ówcześni liderzy państwa polskiego rozpoczęli tworzenie nowoczesnej administracji w II RP

Ustawa była ważnym elementem integrującym społeczeństwo i struktury państwa. Jej zasady pozostały aktualne do dziś i były inspiracją dla twórców odbudowanej po 1989 r. służby cywilnej.

Aby upamiętnić ten wysiłek, ale również wypromować służbę cywilną wśród społeczeństwa Szef Służby Cywilnej we współpracy z ministerstwami i urzędami, zaplanował liczne działania promocyjne. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej obchodów, gdzie zamieszczane będą nowe inicjatywy.

17 Lutego 2022

Obchodzimy dzisiaj 100. rocznicę uchwalenia ustawy o państwowej służbie cywilnej. 17 lutego 1922 roku ówcześni liderzy państwa polskiego rozpoczęli tworzenie nowoczesnej administracji w II RP

Ustawa była ważnym elementem integrującym społeczeństwo i struktury państwa. Jej zasady pozostały aktualne do dziś i były inspiracją dla twórców odbudowanej po 1989 r. służby cywilnej.

Aby upamiętnić ten wysiłek, ale również wypromować służbę cywilną wśród społeczeństwa Szef Służby Cywilnej we współpracy z ministerstwami i urzędami, zaplanował liczne działania promocyjne. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej obchodów, gdzie zamieszczane będą nowe inicjatywy.

Archiwa Państwowe aktywnie włączają się w świętowanie tego okrągłego jubileuszu! We współpracy z Departamentem Służby Cywilnej KPRM przygotowaliśmy wystawę, którą od 1 lutego można oglądać na ogrodzeniu Muzeum Łazienki Królewskie. Wystawa jest efektem kompleksowej kwerendy w zasobie 33 Archiwów Państwowych na terenie całej Polski, w wyniku której zebrano ogromny materiał źródłowy. Złożyły się na niego zarówno dokumenty tekstowe, jak i setki zachowanych do dnia dzisiejszego fotografii. Ekspozycja prezentuje wybrane materiały, w większości nigdzie wcześniej nie publikowane i nie wykorzystywane w dostępnych opracowaniach historycznych. Wystawę można ogląda do końca lutego. 

Obchodom towarzyszy również publikacja „100-lecie służby cywilnej. W służbie państwu i obywatelom”, której autorką jest dr hab. Anna Krochmal. W wydawnictwie zostały wykorzystane materiały z Archiwów Państwowych.

Zapraszamy również do wspólnego świętowania i udziału w wydarzeniach przygotowanych przez Archiwa Państwowe w kraju.

Wykaz inicjatyw w Archiwach Państwowych

Archiwum Państwowe w Częstochowie

17 lutego 2022 r. –„Częstochowskie Urzędy i Urzędnicy w dwudziestoleciu międzywojennym – 100 lecie utworzenia służby cywilnej” – galeria online, prezentująca dokumenty związane z pracą częstochowskich urzędników i urzędów w okresie utworzenia służby cywilnej w Polsce.

Galeria dostępna jest na Facebooku Archiwum Państwowego w Częstochowie. 

Archiwum Państwowe w Kaliszu

17 lutego 2022 r. – „Służba cywilna – 100-lecie powołania” – wystawa online, prezentująca materiały archiwalne. Ekspozycja dostępna będzie na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Kaliszu. 

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku

17 lutego 2022 r. – „100-lecie powołania służby cywilnej w Polsce” – lekcja archiwalna, wykład z prezentacją multimedialną nawiązujących tematyką do 100-lecia powołania służby cywilnej. Spotkanie poprowadzi Krzysztof Skrzypiec.

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku

17 lutego 2022 r. – „Urzędnik w służbie państwu i jego obywatelom w materiałach archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie  Oddział w Szczecinku” – wystawa onlinemateriałów archiwalnych, przedstawiających historię urzędników, którzy tworzyli administrację na terenie powiatów drawskiego, wałeckiego i szczecineckiego w latach 1945-1950. Ekspozycja dostępna będzie na stronie Archiwum Państwowego w Koszalinie. 

Archiwum Narodowe w Krakowie

17 lutego 2022 r. – „100 lat publicznej służby w Polsce” – wirtualna prezentacja materiałów archiwalnych dotyczących służby cywilnej z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie. Galerię jest dostępna na stronie Archiwum – Archiwalne Opowieści.

Archiwum Państwowe w Opolu

17 lutego 2022 r. – „Kawałek Polski w Oppeln. 100-lecie polskiej służby cywilnej” – wystawa plenerowao historii polskiego konsulatu, który działał w niemieckim Opolu w latach 1920-1939 (w latach 1922-1931 jego siedziba znajdowała się w Bytomiu). Podstawowym obowiązkiem wszystkich pracowników Konsulatu była obsługa interesantów – przyjmowanie wniosków, pomoc w ich wypełnianiu, wydawanie decyzji, świadectw pochodzenia towarów oraz obsługa korespondencji – nadawanie telegramów, doręczanie poczty. Konsul generalny odbywał spotkania i przyjmował wizyty m.in. przedstawicieli Międzysojuszniczej Komisji, polskiego komisarza plebiscytowego Wojciecha Korfantego czy reprezentanta Watykanu, kardynała Achillesa Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI. Konsulat Generalny w Opolu ściśle współpracował także z polskim środowiskiem mniejszościowym. Pracownicy Konsulatu byli często członkami polskich organizacji oświatowych, teatralnych, śpiewaczych czy finansowych.

Wystawę można oglądać przed budynkiem Archiwum Państwowe w Opolu przy ul. Zamkowej 2 do 31 marca br. oraz na jego stronie internetowej. 

Archiwum Państwowe w Suwałkach 

17 lutego 2022 r. – „Wojewodowe województwa suwalskiego” – wystawa wirtualnaprzybliżająca postaci wojewodów suwalskich (1975 – 1998) przy okazji setnej rocznicy powstania służby cywilnej w Polsce.

Wystawa dostępna na stronie Archiwum Państwowego w Suwałkach. 

Archiwum Państwowe w Zamościu 

31 marca 2022 r. – „100-lecie służby cywilnej z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu” – wystawa online. Wystawa dostępna będzie na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zamościu.

fot. KRPM