Aktualności

Archiwa Państwowe na 15. Festiwalu Filmowym NNW w Gdyni

W dniach 27-30 września br. odbył się 15. Festiwal Filmowy NNW w Gdyni. Na uczestników czekało wiele atrakcji, również archiwalnych. Przez cały czas trwania festiwalu na placu Grunwaldzkim można było odwiedzać m.in. stoisko Archiwów Państwowych

02 Października 2023
Dr hab. Lucyna Harc i Adiya Ganbaatar stoją na scenie. Adiya Ganbaatar przemawia do mikrofonu.

W dniach 27-30 września br. odbył się 15. Festiwal Filmowy NNW w Gdyni. Na uczestników czekało wiele atrakcji, również archiwalnych. Przez cały czas trwania festiwalu na placu Grunwaldzkim można było odwiedzać m.in. stoisko Archiwów Państwowych

Dyrektorzy Archiwów Państwowych wzięli udział w debatach, dotyczących wykorzystywania materiałów źródłowych przechowywanych w Archiwach Państwowych w twórczości filmowej. 28 września br. Katarzyna Królczyk (dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie), dr Wiesława Rutkowska (dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach) i dr Grażyna Schlender (dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu) rozmawiały nt. „X muza. Dobre praktyki w zakresie mariażu Archiwów Państwowych ze sztuką filmową”. 29 września br. dr hab. Lucyna Harc (zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych), Magdalena Wiercińska (dyrektor Archiwum Państwowego w Warszawie) i dr hab. Krzysztof Kowalczyk (dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie) przybliżyli uczestnikom festiwalu „Zasoby Archiwów Państwowych jako źródło inspiracji i twórczości filmowej”. W kolejnej debacie „Reparacje – Jak przekonać świat do naszych racji?” wziął udział Maciej Aleksiejuk z Archiwum Państwowego w Warszawie.

Uczestnicy festiwalu mogli również wziąć udział w spotkaniu autorskim z redaktorką publikacji „Biografie Sprawiedliwych” dr hab. Anną Krochmal.

30 września br. na zainteresowanych czekały warsztaty „Genealogia w służbie X muzy. Jak źródła archiwalne mogą pomóc filmowcom?” prowadzone przez Magdalenę Masłowską z Archiwum Państwowego w Warszawie.

Podczas gali finałowej festiwalu zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr hab. Lucyna Harc wręczyła nagrodę „Drzwi do wolności” Adiya Ganbaatarowi, byłemu ambasadorowi nadzwyczajnemu i pełnomocnemu Mongolii w Polsce.