Aktualności

3 tom Encyklopedii Solidarności – spotkanie promocyjne

10 Lutego 2020


Ponad 80 osób wzięło w piątek udział w spotkaniu promującym 3 tom „Encyklopedii Solidarności” w Kaliszu


Spotkanie promocyjne 3. tomu „Encyklopedii Solidarności” w kaliskim ratuszu, fot. Karol Andrzejewski.

Na uroczystości w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza zgromadzili się przedstawiciele władz m.in.: Posłowie na Sejm RP Jan Mosiński i Tomasz Ławniczak, Wiceprezydent miasta Kalisza Grzegorz Kulawinek, ks. kanonik dr Jarosław Powąska reprezentujący Biskupa Kaliskiego, były działacz „Solidarności” i pierwszy wojewoda kaliski w wolnej Polsce Antoni Pietkiewicz, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu Grażyna Dziedziak, dr Joanna Żelazko reprezentująca Dyrektora IPN Oddział w Łodzi, członkowie „Solidarności”, w tym cały skład Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa, przedstawiciele instytucji kultury i nauki oraz sympatycy Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Kadr z sali.
Spotkanie promocyjne 3. tomu „Encyklopedii Solidarności” w kaliskim ratuszu. Siedzą od prawej Antoni Pietkiewicz, Bernard Niemiec, Jan Mosiński, Grzegorz Kulawinek, fot. Karol Andrzejewski.

Dyrektor Archiwum dr Grażyna Schlender przywitała zgromadzonych gości i wskazała, że promocja 3. tomu „Encyklopedii Solidarności” inauguruje w Kaliszu obchody 40. rocznicy powstania „Solidarności”. Redaktor naczelny publikacji dr Grzegorz Waligóra wraz ze swoim zastępcą Łukaszem Sołtysikiem i pełnomocnikiem oddziałowym wydawnictwa Leszkiem Próchniakiem opowiedzieli o genezie projektu „Encyklopedii Solidarności” i pracach redakcyjnych nad 3 tomem.

Przemówienie dr Schlender
Spotkanie promocyjne 3. tomu „Encyklopedii Solidarności” w kaliskim ratuszu. Od lewej: Joanna Żelazko, Grażyna Schlender, Grzegorz Waligóra, Łukasz Sołtysik, Leszek Próchniak, fot. Romuald Zaremba.

Dr Grażyna Schlender omówiła następnie dzieje kaliskiej „Solidarności”, od jej narodzin w 1980 r. do czasu reaktywacji związku w 1989 r. Najważniejszym momentem spotkania było wręczenie pamiątkowych egzemplarzy publikacji bohaterom biogramów lub członkom ich rodzin.

W wydawnictwie można znaleźć biogramy: Stanisława Bojszczaka, Leszka Dąbrowskiego, Piotra Morty, Henryka Müllera, Antoniego Pietkiewicza, Henryka Piwowarczyka, Tadeusza Plucińskiego, Jerzego Sówki, Mieczysława Walczykiewicza i Jarosława Wilnera.

Organizatorami przedsięwzięcia było Archiwum Państwowe w Kaliszu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej w Łodzi i Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa, przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu.