Aktualności

300-letnie pergaminy przekazane do Archiwów Państwowych

17 Maja 2022


W ubiegły piątek, 13 maja, zasób Archiwów Państwowych wzbogacił się o trzy dokumenty pergaminowe: dwa siedemnastowieczne i jeden osiemnastowieczny. Cenny nabytek do Archiwum Państwowego we Wrocławiu przekazała nieodpłatnie dr Małgorzata Kaganiec, emerytowany pracownik naukowy Muzeum Śląskiego w Katowicach

Przekazane pergaminy to:

  • dokument Urzędu Rentowego książąt wirtemberskich spisany 2 października 1694 r. w Bierutowie (Dolny Śląsk) z przywieszoną pieczęcią woskową książąt wirtemberskich;
  • dokument burmistrza i rady miejskiej Strzegomia z 21 marca 1670 r., także zaopatrzony w pieczęć woskową,
  • dokument Marii Teresy wystawiony 24 sierpnia 1741 r. w Wiedniu, potwierdzający testament sporządzony przez cesarza Karola VI w 1736 r. w Wiedniu, również z pieczęcią woskową.

Na podkreślenie zasługuje znakomity stan zachowania przekazanych dokumentów, jak również towarzyszących im pieczęci. Żaden z dokumentów nie posiada cech własnościowych. Prawdopodobnie do II wojny światowej były one przechowywane w archiwach miejskich. Dar stanowi cenne uzupełnienie zbioru dokumentów wrocławskiego Archiwum.

Małgorzata Kaganiec, Zdzisław Jedynak i Janusz Gołaszewski stoją dookoła stołu. Janusz Gołaszewski trzyma w dłoniach rozłożony dokument z pieczęcią. Pozostałe dwa dokumenty leżą złożone na stole. Obok nich pieczęcie.
Dr Małgorzata Kaganiec z Muzeum Śląskiego w Katowicach, dr Zdzisław Jedynak, emerytowany pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach, dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu dr Janusz Gołaszewski, fot. Joanna Niwińska.