Aktualności

44. Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Tegoroczne spotkanie 44. Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie dobiega końca. Goście z instytucji polonijnych, emigracyjnych i wychodźczych obradowali przez 3 dni w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. Wydarzenie zorganizowaliśmy wspólnie z Biblioteką Polską im. I. Domeyki w Buenos Aires

28 Września 2022

Tegoroczne spotkanie 44. Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie dobiega końca. Goście z instytucji polonijnych, emigracyjnych i wychodźczych obradowali przez 3 dni w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. Wydarzenie zorganizowaliśmy wspólnie z Biblioteką Polską im. I. Domeyki w Buenos Aires

Do przedstawicieli organizacji zrzeszających muzea, archiwa i biblioteki polskie poza granicami kraju przemówili we wtorek, podczas sesji otwartej obrad, wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński, przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą KPRM Jan Badowski oraz Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

– Po raz siódmy spotykamy się w Polsce, tym razem goszcząc w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. (…) Cieszę się, że dzięki staraniom Państwa, trwająca od 1977 r. tradycja sesji jest podtrzymywana. Corocznie organizowane spotkania członków Stałej Konferencji stanowią istotne forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na polu ochrony, dokumentacji oraz udostępniania spuścizny polskiej kultury poza granicami kraju – powiedział prof. Piotr Gliński. – Reprezentują Państwo instytucje, których bezcenne narodowe pamiątki, dzięki wieloletniej działalności, zostały ocalone i z pietyzmem przechowywane w okresie komunizmu. To dzięki Państwa służbie zbiory te nie uległy rozproszeniu, a dzisiaj stanowią kompendium wiedzy dla kolejnych pokoleń Polaków na całym świecie. Państwa dbałość o spuściznę kulturową, znajdującą się poza granicami naszego kraju, zasługuje na najgłębsze uznanie i podziw.

Wicepremier opowiedział również o realizowanym od trzech lat programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem”, w ramach którego dofinasowanie uzyskało 12 instytucji emigracyjnych na łączną kwotę prawie 18 mln zł.

– To Państwa instytucje przechowują wiedzę o Polsce, polskie dziedzictwo za granicą. To jest niesamowite dziedzictwo i to jest to dziedzictwo, które z Polski albo musiało uciekać, albo to które zostało tam zachowane ze względu na to, że Polacy, nasi bohaterowie, w Polsce przebywać nie mogli. To jest niesamowita wartość – mówił dyrektor Jan Badowski.  – Obowiązkiem Polski jest wspieranie Państwa instytucji i to jest realizowane. Dawniej robił to senat i MSZ teraz środki zostały przeniesione i trafiły do najlepszego miejsca, które może się tym zająć, czyli do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to instytucja, która najlepiej zna się na tematyce, zna potrzeby i może na nie odpowiedzieć.

Dyrektor Badowski przedstawił też krótko działalność Przedstawiciela Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

– Jesteśmy jako Archiwa Państwowe jednymi z pionierów tej pomocy, która była udzielana instytucjom emigracyjnym – mówił Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. – Od ponad 20 lat ta pomoc jest realizowana w różnych formach, w różnych aspektach i z różnymi efektami, na wszystkich kontynentach, w ponad 20 instytucjach, które stopniowo do tego programu dołączały. Ponad 300 pracowników Archiwów Państwowych przez te wszystkie lata do tych instytucji trafiało i zajmowało się ochroną zgromadzonego tam dziedzictwa.

– Musimy się zastanowić, jak usprawnić teraz naszą pomoc, jak ją połączyć i skoordynować tak, by z tego były najlepsze efekty, nie tylko dla zarządzających instytucjami, ale przede wszystkim dla tych zbiorów, dóbr kultury, które w tych instytucjach są przechowywane i są bardzo ważną częścią dziedzictwa narodowego Polski – dodał dyrektor Pietrzyk.

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie została założona w 1979 r. i jest organizacją zrzeszającą muzea, archiwa i biblioteki polskie poza granicami kraju. Jej celem jest koordynacja działalności instytucji członkowskich. W tegorocznej sesji konferencji uczestniczyło 26 uczestników reprezentujących 18 instytucji.