Aktualności

450-lecie Unii Lubelskiej – Międzynarodowa konferencja naukowa w AGAD

15 Listopada 2019


W dniach 14-15 listopada 2019 r. w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Unia Lubelska 1569 r. – Unie w Europie środkowej”.

Konferencja była ważnym wydarzeniem naukowym, kończącym dwuletni cykl uroczystości związanych z rocznicą Unii Lubelskiej, zapoczątkowany w 2018 r. promocją wpisania dokumentu Unii Lubelskiej na listę światowego dziedzictwa UNESCO.


Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk otwiera konferencję, fot. Magdalena Morawska/AGAD.


Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych dr Huber Wajs podczas otwarcia konferencji, fot. Magdalena Morawska/AGAD.

Konferencję otworzył dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Referaty wygłosili historycy i archiwiści z Armenii, Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy. Obrady cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności. W dyskusji wzięli udział także goście z zagranicy, w tym JE Pan Eduardas Borisovas ambasador Litwy w Polsce.

Justyna Król Próba (Biblioteka Narodowa w Warszawie) przedstawia zagadnienia konserwacji dokumentu, fot. Magdalena Morawska/AGAD.


Prezentacja konserwacji dokumetu Unii Lubelskiej, fot. Magdalena Morawska/AGAD.

Konferencji towarzyszyła wystawa archiwalna, na której zaprezentowano dokumenty ukazujące kontekst zawarcia unii polsko-litewskiej, w tym sam oryginalny dokument Unii Lubelskiej. W 2020 r. planowane jest wydanie materiałów pokonferencyjnych.

Konferencja została dofinansowana ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.