Aktualności

6 tom „Ksiąg obrad Miejskiej Rady Narodowej Miasta Płocka”

Wczoraj podczas sesji naukowej „Płock w latach 1945-1950 w świetle dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku” zaprezentowano 6 tom „Ksiąg obrad Miejskiej Rady Narodowej Miasta Płocka”


Publikacja obejmuje lata powojenne – 1945-1950. Składają się na nią dokumenty ilustrujące powojenny obraz miasta, odbudowę życia oraz przejmowanie władzy w mieście przez komunistów. Źródła pochodzą głównie z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku.

04 Marca 2022

Wczoraj podczas sesji naukowej „Płock w latach 1945-1950 w świetle dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku” zaprezentowano 6 tom „Ksiąg obrad Miejskiej Rady Narodowej Miasta Płocka”


Publikacja obejmuje lata powojenne – 1945-1950. Składają się na nią dokumenty ilustrujące powojenny obraz miasta, odbudowę życia oraz przejmowanie władzy w mieście przez komunistów. Źródła pochodzą głównie z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku.

Podczas sesji dyrektor Archiwum dr Tomasz Piekarski wygłosił odczyt o „Odbudowie życia społeczno-gospodarczego Płocka po II wojnie światowej w świetle dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku”. Następnie dr inż. Piotr Gryszpanowicz przedstawił protokoły Miejskiej Rady Narodowej i ich wagę w badaniach nad dziejami powojennego Płocka.

Publikacja będzie udostępniana w bibliotece Archiwum Państwowego w Płocku, płockich bibliotekach publicznych i uczelnianych. Trafi także do najważniejszych bibliotek w kraju.