Aktualności

60% akt Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Szwajcarii z lat 1942-2002 uporządkowanych

17 Stycznia 2020


W ramach kontynuacji pomocy dla instytucji polonijnych, emigracyjnych i wychodźczych w ubiegłym roku Agnieszka Wojciechowska z Archiwum Państwowego w Płocku kontynuowała porządkowanie zespołu „Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Szwajcarii 1942-2002” z zasobu Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii


Uporządkowane materiały archiwalne Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Szwajcarii, fot. A. Wojciechowska.

Podczas czterech tygodni prac uporządkowano kolejne 1,5 mb. akt. Łącznie z wcześniej uporządkowanymi aktami stanowi to 60% zespołu. W oparciu o opracowane materiały Agnieszka Wojciechowska przygotowała referat zatytułowany „Geneza powstania i pierwsza dekada działalności Stowarzyszenia Kombatantów Polskich w Szwajcarii”, który wygłosiła na ubiegłorocznej konferencji pn. „Polskie wychodźstwo i jego przyczyny podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu”, zorganizowanej przez Światową Radę Badań nad Polonią oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ponadto nasza przedstawicielka przeprowadziła kwerendę archiwalną na potrzeby wystawy poświęconej Ignacemu Janowi Paderewskiemu. W jej wyniku zarejestrowano wiele interesujących materiałów, głównie programów koncertów, wycinków prasowych, czy też prac na temat Paderewskiego.

Wystawę „Król pianistów w świecie polityki. Ignacy Jan Paderewski w dokumentach archiwalnych” od listopada ubiegłego roku można oglądać w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy na ul. Koszykowej 26/28. Dziś w godz.13.00 – 15.00 zapraszamy na oficjalny finisaż ekspozycji. Szczegóły pod linkiem.

___

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wraz z podległymi archiwami państwowymi, działając przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od blisko 20 lat otacza opieką polskie instytucje polonijne przechowujące materiały archiwalne stanowiące narodowy zasób archiwalny. Działaniami objętych jest ponad 20 najważniejszych instytucji polonijnych rozsianych po całym świecie. Główne formy pomocy to ewidencjonowanie, opracowanie i digitalizacja przechowywanych tam zbiorów archiwalnych, doradztwo fachowe, organizacja staży w archiwach państwowych w Polsce dla pracowników instytucji polonijnych, zakup opakowań archiwalnych i konserwacja zasobu oraz upowszechnianie informacji na temat zbiorów archiwalnych instytucji polonijnych.