Aktualności

70 lat Archiwum Państwowego w Częstochowie

19 Października 2021


W piątek Archiwum Państwowe w Częstochowie świętowało swoje 70-lecie w państwowej sieci archiwalnej! Głównym punktem obchodów była konferencja naukowa „Nasze wczoraj i dziś – rola Archiwów Państwowych w budowaniu lokalnej pamięci historycznej na przykładzie Archiwum Państwowego w Częstochowie”

Wydarzenie było transmitowane na żywo na TouTubie na kanale częstochowskiego Archiwum. W jubileuszu udział wziął Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

Dyrektor Pietrzyk przemawia z mównicy do publiczności. Goście wydarzeni siedzą na krzesłach w rzędach.
Przemówienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka, fot. Archiwum Państwowe w Częstochowie.

Dyrektor Surma-Jończyk wręcza dyrektorowi Pietrzykowi pamiątkowa statuetkę.
Wręczenie dr. Pawłowi Pietrzykowi pamiątkowej statuetki przez dyrektor Archiwum Elżbietę Surmę-Jończyk, fot. Archiwum Państwowe w Częstochowie.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wystąpienia, referaty i prezentacje pracowników Archiwum, instytucji współpracujących, archiwów zakładowych i zaproszonych przedstawicieli lokalnego środowiska naukowego na temat postrzegania Archiwum w lokalnej społeczności.

Prezydent Matyjaszczyk wręcza dyrektor Surmie-Jończyk pamiątkowy dyplom.
Przemówienie Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i wręczenie dyrektor Elżbiecie Surmie-Jończyk pamiątkowego dyplomu, fot. Archiwum Państwowe w Częstochowie.

Dyrektor Rutkowska i Zawilski stoją za mównicą. Trzymają bukiety kwiatów.
Gratulacje składają dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach Wiesława Rutkowska i dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego Piotr Zawilski, fot. Archiwum Państwowe w Częstochowie.

Konferencji towarzyszyła wystawa materiałów archiwalnych „Skarbnica przeszłości – 70 lat Archiwum Państwowego w Częstochowie” oraz prezentacja filmu „Moje Archiwum. Wspomnienia pracowników Archiwum Państwowego w Częstochowie”. Na ekspozycji zaprezentowano materiały archiwalne, dotyczące dziejów Archiwum jego pracowników i osób z nim związanych.

Goście zwiedzają wystawę.
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i dyrektor Archiwum Elżbieta Surma-Jończyk zwiedzają wystawę „Skarbnica przeszłości – 70 lat Archiwum Państwowego w Częstochowie”, fot. Archiwum Państwowe w Częstochowie.

Materiały archiwalne w gablotach.
Wystawa materiałów archiwalnych: „Skarbnica przeszłości – 70 lat Archiwum Państwowego w Częstochowie”, fot. Archiwum Państwowe w Częstochowie.

70-lecie częstochowskiego Archiwum to kolejne po jubileuszach Archiwów Państwowych w Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim i Radomiu archiwalne święto. Przed nami jeszcze w tym roku uroczystości w Kaliszu (70-lecie) i Suwałkach (100-lecie).

6 osób obok mównicy.
Pracownicy Archiwum: Justyna Korzekwa, Michał Mszyca, Ewa Dubaj, Magdalena Wawrzkiewicz-Gajda i Sergiusz Czarnota składają dyrektor Archiwum życzenia z okazji jubileuszu 25-lecia pracy na stanowisku, fot. Archiwum Państwowe w Częstochowie.

Zdjęcie grupowe pracowników.
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, dyrektor Archiwum Elżbieta Surma-Jończyk i pracownicy Archiwum Państwowego w Częstochowie, fot. Archiwum Państwowe w Częstochowie.