Aktualności

70 lat Archiwum Państwowego w Kaliszu

26 Listopada 2021


24 listopada 2021 r. Archiwum Państwowe w Kaliszu uroczyście podsumowało roczne obchody jubileuszu 70-lecia. To ostatni w tym roku jubileusz w państwowej sieci archiwalnej. W ciągu minionych miesięcy świętowaliśmy 100-lecie Archiwów Państwowych w Radomiuw Suwałkach, 70-lecie Archiwów Państwowych w Częstochowiew Gorzowie Wielkopolskim oraz 60-lecie Archiwum Państwowego w Koszalinie

Wśród gości zaproszonych na kaliski jubileusz znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski, Przewodniczący Rady Miasta Kalisza Tadeusz Skarżyński, pierwszy Wojewoda Kaliski w wolnej Polsce Antoni Pietkiewicz, przedstawiciele władz miejskich, wojewódzkich, powiatowych, zaprzyjaźnionych instytucji kultury i nauki, dyrektorzy i pracownicy Archiwum Państwowego w Poznaniu i Lesznie oraz sympatycy i przyjaciele APK.  

Publiczność siedzi w maseczkach na sali.
Jubileusz 70-lecia Archiwum Państwowego w Kaliszu. Zgromadzeni goście w sali wystawowej APK. Siedzą od lewej: radny miejski Sławomir Lasiecki, Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski, pierwszy Wojewoda Kaliski w wolnej Polsce Antoni Pietkiewicz, Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, Przewodniczący Rady Miasta Kalisza Tadeusz Skarżyński, fot. Karol Andrzejewski.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Archiwum dr Grażyna Schlender, witając zgromadzonych gości i przedstawiając 70-letnią historię kaliskiego Archiwum. Podziękowała również pracownikom za owocną pracę oraz władzom samorządowym i przedstawicielom instytucji kultury i nauki za współpracę, dzięki której Archiwum jest tak rozpoznawalne na terenie Kalisza i regionu. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach odnieśli się do historii Archiwum, jego związków z Kaliszem i regionem kaliskim oraz pomyślnej współpracy placówki ze środowiskiem lokalnym.

yrektor Schlender przemawia za mównicą, obok leży dokument archiwalny – przywilej kupców kaliskich z 1568 r.
Jubileusz 70-lecia Archiwum Państwowego w Kaliszu. Przemawia dyrektor Archiwum dr Grażyna Schlender, fot. Karol Andrzejewski.

Ważnym momentem uroczystości była projekcja filmu pt. „Z przeszłością w przyszłość. 70 lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu”, zrealizowanego przez Piotra Jankowskiego we współpracy z kaliskimi archiwistami. Nagranie w przystępny i ciekawy sposób pokazało historię Archiwum oraz jak współcześnie wygląda praca w instytucji.

Dyrektor Krystek za mównicą.
Jubileusz 70-lecia Archiwum Państwowego w Kaliszu. Przemawia dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu Henryk Krystek, fot. Karol Andrzejewski.

Dyrektor Olender za mównicą.
Jubileusz 70-lecia Archiwum Państwowego w Kaliszu. Życzenia jubileuszowe składa dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie dr Elżbieta Olender, fot. Karol Andrzejewski.

Kolejnym punktem programu było zaprezentowanie najnowszego wydawnictwa APK pt. „Nieznany przywilej kupców kaliskich z 1568 r.”. Autorka opracowania – Zofia Wojciechowska – jest starszym kustoszem ds. prac naukowych i edukacji archiwalnej w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Tytułowy przywilej stanowi w istocie statut bractwa kramarskiego w Kaliszu, który miał zapewnić prawo legalnego handlu na terenie miasta wyłącznie kupcom zrzeszonym w bractwie, właścicielom lub dzierżawcom kramów opłacającym podatki miejskie i państwowe. Dokument opatrzono szerokim komentarzem, w którym autorka omówiła jego cechy charakterystyczne. Wszyscy chętni mieli okazję na własne oczy zobaczyć oryginalny statut, wystawiony z okazji obchodów jubileuszowych w sali wystawowej Archiwum.

Zofia Wojciechowska przemawia za mównicą.
Zofia Wojciechowska z AP w Poznaniu w trakcie promocji najnowszego wydawnictwa APK pt. „Nieznany przywilej kupców kaliskich z 1568 r.”, fot. Karol Andrzejewski.

Zofia Wojciechowska przemawia za mównicą.
Dyrektor APK wręcza pamiątkowy egzemplarz najnowszego wydawnictwa APK Prezydentowi Miasta Kalisza Krystianowi Kinastowskiemu, fot. Karol Andrzejewski.

Goście zwiedzili także okazjonalną wystawę pt. „70 lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu” w towarzystwie jej komisarzy – kierownika Oddziału I Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych Grzegorza Walisia i kierownika Oddziału II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych Edyty Pietrzak.

oście oglądają wystawę wewnątrz budynku.
Goście w trakcie zwiedzania wystawy pt. „70 lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu”, fot. Karol Andrzejewski.

Zdjęcie grupowe
Pamiątkowe zdjęcie zaproszonych gości, fot. Karol Andrzejewski.

Zdjęcie grupowe.
Wspólne zdjęcie archiwistów z Archiwum Państwowego w Kaliszu, Poznaniu i Lesznie, fot. Karol Andrzejewski.