Aktualności

70-lecie Archiwum Państwowego w Białymstoku

Archiwum Państwowe w Białymstoku świętowało wczoraj jubileusz 70-lecia swojej działalności. W uroczystości wziął udział Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk

Na uroczystość jubileuszową przybyli liczni goście: przedstawiciele lokalnych władz, szefowie zaprzyjaźnionych urzędów i instytucji oraz dyrektorzy Archiwów Państwowych.

Gości powitał dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku dr Marek Kietliński. Uroczystość otworzył swoim wystąpieniem dr Paweł Pietrzyk – Naczelny Dyrektor  Archiwów Państwowych.

29 Listopada 2023
Dyrektor Pietrzyk za mównicą przemawia do siedzącej na sali publiczności.

Archiwum Państwowe w Białymstoku świętowało wczoraj jubileusz 70-lecia swojej działalności. W uroczystości wziął udział Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk

Na uroczystość jubileuszową przybyli liczni goście: przedstawiciele lokalnych władz, szefowie zaprzyjaźnionych urzędów i instytucji oraz dyrektorzy Archiwów Państwowych.

Gości powitał dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku dr Marek Kietliński. Uroczystość otworzył swoim wystąpieniem dr Paweł Pietrzyk – Naczelny Dyrektor  Archiwów Państwowych.

Po wystąpieniach zaproszonych gości, pracownicy białostockiego Archiwum – dr Alina Zavadzka i Bartłomiej Samarski – zaprezentowali historię placówki oraz przechowywane w niej zbiory. Dyrektor Kietliński opowiedział także o dziejach budowy nowej siedziby Archiwum – obiektu przy ulicy Adama Mickiewicza 101.

Archiwum Państwowe w Białymstoku przechowuje głównie akta administracji państwowej i samorządowej, dokumentację wymiaru sprawiedliwości, najbardziej zróżnicowane pod względem wyznaniowym materiały metrykalne w kraju (tak rzymskokatolickie, prawosławne, unickie, jak i ewangelickie, okręgów bożniczych czy gmin muzułmańskich), archiwalia instytucji gospodarczych i finansowych, stowarzyszeń i partii , instytucji oświatowo-kulturalnych, a także akta rodzinno-majątkowe. Najstarsze materiały sięgają pierwszej połowy XVII w. Są to księgi prowadzone w lokalnych sądach szlacheckich – ziemskich i grodzkich, których najodleglejsze wpisy pochodzą z 1640 roku.

Uczestnicy wydarzenia mogli również zwiedzić nowoczesny budynek Archiwum oraz zapoznać się z  przygotowaną przez pracowników instytucji okolicznościową publikacją, poświęconą Archiwum, jego siedzibie i pracownikom.

Obchodom jubileuszu 70-lecia działalności Archiwum Państwowego w Białymstoku towarzyszy również wystawa, poświęcona dziejom instytucji od 1953 roku.