Aktualności

700-lecie koronacji królewskiej Władysława Łokietka – wystawa w Archiwum Głównym Akt Dawnych

15 Października 2020


Bezcenne skarby kultury narodowej związane z okresem zjednoczenia państwa polskiego i panowania króla Władysława Łokietka i Kazimierza III Wielkiego można oglądać od dziś na wirtualnej wystawie pt. „Restaurator Regni Poloniae. Król Władysław Łokietek (1260–1333)”. Ekspozycja została przygotowana przez Archiwa Państwowe z okazji 700. rocznicy koronacji Władysława Łokietka

Zaproszenie o treści: WŁADYSŁAW ŁOKIETEK– odnowiciel Królestwa Polskiego to wirtualna wystawa przygotowana z okazji 700-lecia koronacji Władysława Łokietka. 20 stycznia 1320 roku arcybiskup gnieźnieński Janisław w asyście innych biskupów polskich dokonał w katedrze krakowskiej koronacji Władysława Łokietka na króla Polski. Od 1320 roku będzie trwał nieprzerwany okres istnienia zjednoczonego Królestwa Polskiego. Na wystawie w Archiwum Głównym Akt Dawnych prezentujemy oryginalne dokumenty pergaminowe i pieczęcie z XIII i XIV wieku, odnoszące się do okresu zjednoczenia państwa polskiego i panowania króla Władysława Łokietka i jego następcy Kazimierza III Wielkiego. Pokazujemy przywileje i dokumenty poświadczeniowe, bulle papieskie, dokumenty rozejmowe i dotyczące układów lennych, wystawione przez polskich i obcych władców oraz instytucje duchowne. Archiwum Główne Akt Dawnych zaprasza na wystawę! Otwarcie wystawy 15 X 2020 r. o godz. 11.00 pod adresem:https://agad.gov.pl/1320AD.htm Wystawa objęta patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

– Cieszę się, że to kolejna inicjatywa, którą udało się zorganizować w sieci Archiwów Państwowych i pokazać bardzo ciekawą wystawę dotyczącą tego okresu w dziejach Polski z zasobów wszystkich Archiwów Państwowych, gdzie te dokumenty są zgromadzone – mówi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. – Serdecznie zachęcam do wirtualnego zwiedzania wystawy.

Na ekspozycji znajdują się m.in. materiały z Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Archiwum Narodowego w Krakowie. Wśród prezentowanych dokumentów pergaminowych i pieczęci z XIII i XIV wieku są m.in. bulle papieskie, przywileje książęce i królewskie, dokumenty krzyżackie oraz dokumenty duchowieństwa polskiego.


Król Władysław Łokietek potwierdza przywileje klasztoru cystersów w Byszewie (Koronowie). Brześć, 14 kwietnia 1325 r. AGAD, Zb. dok. perg., sygn. 6481

Wystawa będzie dostępna na stronie internetowej AGAD od godz. 11:00.

Ekspozycję patronatem honorowym objął Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

Katalog - okładka z wizerunkiem Władysława Łokietka.

Wystawie towarzyszy katalog zatytułowany „Władysław Łokietek – odnowiciel Królestwa Polskiego” opracowany przez dr. hab. Janusza Grabowskiego z AGAD. W katalogu pokazano dokumenty pergaminowe oraz unikatowe pieczęcie władców polskich i obcych.