Aktualności

80. rocznica powstania Armii Krajowej

80 lat temu, 14 lutego 1942 r., rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego przekształcono Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową. W Archiwach Państwowych przechowujemy największy na świecie zbiór oryginalnych dokumentów Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej i całego Polskiego Państwa Podziemnego, z czego aż 250 tys. w Archiwum Akt Nowych. Zapraszamy do udziału w naszych wydarzeniach przygotowanych z okazji rocznicy

 

14 Lutego 2022

80 lat temu, 14 lutego 1942 r., rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego przekształcono Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową. W Archiwach Państwowych przechowujemy największy na świecie zbiór oryginalnych dokumentów Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej i całego Polskiego Państwa Podziemnego, z czego aż 250 tys. w Archiwum Akt Nowych. Zapraszamy do udziału w naszych wydarzeniach przygotowanych z okazji rocznicy

 

Archiwum Akt Nowych

14 lutego 2022 r. – „#aktaAK” – wystawa plenerowa i online poświęcona najważniejszym dokumentom Armii Krajowej. Wersja online jest już dostępna na stronie internetowej Archiwum. 

Wersja plenerowa już wkrótce pojawi się na płocie okalającym siedzibę Archiwum Akt Nowych (ul. Hankiewicza 1, Warszawa).

Archiwum Państwowe w Częstochowie

14 lutego 2022 r. – „Wszyscy żołnierze Kraju stanowią Armię Krajową…” – prezentacja online, na której będzie można zobaczyć materiały archiwalne dotyczące działalności Armii Krajowej w regionie częstochowskim oraz losów wojennych i powojennych jej żołnierzy.

Galeria dostępna jest na Facebooku Archiwum Państwowego w Częstochowie. 

Archiwum Państwowe w Kaliszu

14 lutego 2022 r. – „Armia Krajowa – 80. rocznica utworzenia” – wystawa online dostępna na stronie Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Archiwum Państwowe w Kielcach

30 marca 2022 r. – „Armia Krajowa w źródle archiwalnym” – spotkanie ze źródłem. Spotkania ze źródłem to wieloletnia tradycja konferencji organizowanych przez Archiwum Państwowe w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Spotkania te gromadzą przedstawicieli świata nauki i kultury, zarówno z regionu, jak i kraju. Wydarzeniu towarzyszą wystawy i prezentacje materiałów archiwalnych oraz różnorodnych zbiorów, prezentowanych przez uczestników. Podczas spotkania poruszona zostanie tematyka dotycząca Armii Krajowej. Archiwum zaprezentuje również wybór materiałów archiwalnych. Spotkanie odbędzie się w Archiwum Państwowym w Kielcach (ul. Janusza Kusocińskiego 57).

Archiwum Państwowe w Koszalinie

14 lutego 2022 r. – „80. rocznica utworzenia Armii Krajowej” – mobilna wystawa w Archibusie – autobusie MZK Koszalin. Na wystawę składają się materiały z archiwów rodzinnych i spuścizn z zasobu Archiwum. Wersje online wystawy można zobaczyć również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Koszalinie. 

Archiwum Państwowe w Malborku

14 lutego 2022 r. – „W hołdzie tym, którzy walczyli o Wolną Polskę! Niezapomniana historia w archiwaliach” – wystawa online poświęcona Tajnemu Związkowi Polaków „Młody Las”, który powstał na terenie Pomorza w okolicach Nowego Stawu i Malborka.  Powstała organizacja nie chciała pogodzić się z faktem anektowania tej części Polski do Trzeciej Rzeszy oraz całkowitego usunięcia z życia publicznego języka i kultury naszego narodu. Wystawa dostępna na stronie Archiwum Państwowego w Malborku. 

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

14 lutego i 14 marca 2022 r. – Kryptonim „Archiwum” – Spotkanie adresowane do pasjonatów historii, w programie: prelekcja historyczna, warsztaty archiwalne, pokaz filmu edukacyjnego, wystawa materiałów archiwalnych. Wydarzenie w siedzibie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Jerozolimska 29).

Archiwum Państwowe w Przemyślu

14 lutego 2022 r. – „Z działalności Armii Krajowej na terenie Przemyśla i okolic” – wystawa tradycyjna, prezentująca materiały z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu. Dostępna w siedzibie Archiwum (ul. Lelewela 4).

14 lutego 2022 r. – „Wybrane postacie przemyskich struktur Armii Krajowej” – wystawa online. Prezentuje materiały przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, ukazujące sylwetki żołnierzy ZWZ-AK działających na terenie Przemyśla, w tym postacie związane z powstałą po klęsce wrześniowej Grupą “Lipowica” , której członkowie znaleźli się później w strukturach Armii Krajowej, dowódców ZWZ-AK. Wystawa dostępna na stronie internetowej Archiwum Państwowe w Przemyślu. 

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

14 lutego 2022 r., godz. 11:00 – promocja książki „Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w latach 1950-1954” Marka Budniaka połączona z wykładem dr. Ireneusza Wojewódzkiego na temat organizacji poakowskich na terenie Środkowego Nadodrza. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Archiwum.