Aktualności

Akademia Menadżera

Zgłoś się do udziału w projekcie Akademia Menadżera! Chętnych pracowników zajmujących stanowisko kierownika oddziału lub zastępcy kierownika oddziału zatrudnionych w sieci Archiwów Państwowych, zapraszamy do udziału w Akademii Menadżera

17 Marca 2023
Przy biurku siedzą trzy kobiety i trzech mężczyzn. Na biurku są dwa laptopy. Kobieta i mężczyzna podają sobie dłonie. Uśmiechają się.

Zgłoś się do udziału w projekcie Akademia Menadżera! Chętnych pracowników zajmujących stanowisko kierownika oddziału lub zastępcy kierownika oddziału zatrudnionych w sieci Archiwów Państwowych, zapraszamy do udziału w Akademii Menadżera

O projekcie

Celem projektu jest poprawa jakości zarządzania w sieci Archiwów Państwowych, w tym wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej i zarządzania dostępnymi zasobami, poprzez:

 1. Zapewnienie uczestnikom udziału w badaniu Development Center (DC) w formie wstępnej i końcowej walidacji kompetencji, w celu szczegółowego określenia wyjściowego poziomu kompetencji i jego wzrostu. Wyniki sesji DC będą omawiane w ramach indywidualnych spotkań z uczestnikami w formie informacji zwrotnej.
 1. Udział uczestników w pięciu dwudniowych szkoleniach, z niżej wymienionych tematów:
 • Integralne zarządzanie sobą.
 • Budowanie zespołu i zarządzanie nim, w tym motywowanie i inspirowanie pracowników.
 • Przywództwo i komunikacja lidera.
 • Wystąpienia publiczne.
 • Etyka w pracy.

Wykonawca

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Prowadzący projekt: Prof. ALK dr hab. Anna K. Baczyńska oraz Marcin Jóźwik.

Harmonogram

Harmonogram zajęć odbywających się w ramach projektu:

25 kwietnia – Development Center.

9-10 maja – szkolenie: Integralne zarządzanie sobą.

24-25 maja – szkolenie: Budowanie zespołu i zarządzanie nim, w tym motywowanie i inspirowanie pracowników. 

21-22 czerwca – szkolenie: Przywództwo i komunikacja lidera.

13-14 września – szkolenie: Wystąpienia publiczne.

10-11 października – szkolenie: Etyka w pracy.

24 października – Development Center. 

Zasady rekrutacji

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest:

 • zajmowanie stanowiska kierownika oddziału lub zastępcy kierownika oddziału;
 • wyrażenie zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez NDAP i Akademię Leona Koźmińskiego (ALK) oraz wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego;
 • w kolejnym etapie – uzyskanie pisemnej zgody pracodawcy – dyrektora Archiwum Państwowego, w którym jest się zatrudnionym – na udział w projekcie;
 • ewentualnie, zgodnie z decyzją pracodawcy – podpisanie porozumienia z pracodawcą regulującego wzajemne prawa i obowiązki pracownika i AP.

Rekrutacja trwa od 17 marca do 28 marca 2023 r.

W przypadku dodatkowych pytań, należy kontaktować się z Agnieszką Krecho, tel. 22 56 54 624, 532 518 667.

Wykorzystaj tę szansę i zgłoś się do udziału w Akademii!

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON LINE.

Uwaga! Zanim zaczniesz wypełniać formularz, możesz zobaczyć, jak on wygląda i jakie dane będą Ci potrzebne do jego wypełnienia.