Aktualności

Akt Unii Lubelskiej na warszawskim Festiwalu Nauki

W dniach 20-29 września odbywać się będzie 23. warszawski Festiwal Nauki. Wśród bogatego programu spotkań i imprez towarzyszących temu wydarzeniu będzie również okazja, by zobaczyć oryginał aktu Unii Lubelskiej z 1569 r.

17 Września 2019
Stare pieczęcie

W dniach 20-29 września odbywać się będzie 23. warszawski Festiwal Nauki. Wśród bogatego programu spotkań i imprez towarzyszących temu wydarzeniu będzie również okazja, by zobaczyć oryginał aktu Unii Lubelskiej z 1569 r.

Podczas 23. warszawskiego Festiwalu Nauki będzie można wziąć udział w wielu wykładach, warsztatach, dyskusjach i debatach poruszających aktualne sprawy związane z nauką i kulturą.

Z tej okazji w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Pałacu Raczyńskich przy ul. Długiej 7 zostanie zaprezentowany podczas otwartych spotkań oryginał aktu Unii Lubelskiej z 1569 r. Pierwsze z nich odbędzie się 21 września o godz. 18.00. Dyrektor AGAD, dr Hubert Wajs wygłosi wtedy wykład pt.: „Litewski dokument aktu Unii Lubelskiej z 1569 r. i jego pieczęcie”. 28 września o godz. 18.00 będzie miała natomiast miejsce debata pt.: „Wokół Unii Lubelskiej 1569 r.”,  w której udział wezmą historycy: prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski i  prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika.

Przypadająca w tym roku 450. rocznica zawarcia w Lublinie unii pomiędzy Koroną Polską i Wielkim Księstwem Litewskim jest doskonałą okazją, by po raz kolejny zaprezentować to wyjątkowe materialne świadectwo ustanowienia wspólnoty dwu państw, osiągniętej za pomocą negocjacji i argumentacji. W 2017 r. akt Unii Lubelskiej został wpisany na Międzynarodową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata, jako wspólny wpis Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy. W 2015 r. natomiast został uhonorowany przez Komisję Europejską Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (European Heritage Label) jako historyczny przykład wyjątkowej w dziejach Europy integracji dwóch krajów oraz moment przełomowy w rozwoju zasad demokratycznych. Rok 2019 decyzją Polskiego Parlamentu został uznany rokiem Unii Lubelskiej.