Aktualności

Akta Komisji Weryfikacyjnej Armii Krajowej zewidencjonowane i gotowe do digitalizacji

31 Stycznia 2020


W ubiegłym roku wysłannicy z archiwów państwowych kontynuowali prace nad porządkowaniem i przygotowaniem do digitalizacji Akt Komisji Weryfikacyjnej (KW3) z zasobu Studium Polski Podziemnej w Londynie. Akta obejmują teczki personalne osób starających się o potwierdzenie swojego udziału w działaniach AK lub innych sił zbrojnych w czasie II wojny światowej


Akta Komisji Weryfikacyjnej (KW3) z zasobu Studium Polski Podziemnej w Londynie, fot. M. Knitter.

Porządkowanie materiałów podczas miesięcznego pobytu w Londynie prowadziła dwójka archiwistów z Archiwum Państwowego w Szczecinie – Michał Knitter i Łukasz Kozłowski. W wyniku prac zewidencjonowano 4 551 j.a. o rozmiarze 5,85 mb. oraz spaginowano pond 25 000 stron akt. Porządkowanie liczącego blisko 27 mb. zespołu rozpoczęto w 2017 r. i w procesie tym czynnie uczestniczą pracownicy Studium, którzy pod nieobecność archiwistów z Polski porządkują akta według przyjętych wcześniej zasad.

Rozmowa z Michałem Knitterem w TVP3 Szczecin.

___

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wraz z podległymi archiwami państwowymi, działając przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od blisko 20 lat otacza opieką polskie instytucje polonijne przechowujące materiały archiwalne stanowiące narodowy zasób archiwalny. Działaniami objętych jest ponad 20 najważniejszych instytucji polonijnych rozsianych po całym świecie. Główne formy pomocy to ewidencjonowanie, opracowanie i digitalizacja przechowywanych tam zbiorów archiwalnych, doradztwo fachowe, organizacja staży w archiwach państwowych w Polsce dla pracowników instytucji polonijnych, zakup opakowań archiwalnych i konserwacja zasobu oraz upowszechnianie informacji na temat zbiorów archiwalnych instytucji polonijnych.