Aktualności

Akta Parafii Ewangelickiej w Kutach trafiły do Oddziału w Ełku

Cenne akta dotyczące Parafii Ewangelickiej w Kutach (pow. węgorzewski) trafiły do zasobu Oddziału w Ełku Archiwum Państwowego w Suwałkach. Materiały przekazali członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Ziemi Węgorzewskiej „Wendrusz” za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatury w Ełku

01 Czerwca 2022

Cenne akta dotyczące Parafii Ewangelickiej w Kutach (pow. węgorzewski) trafiły do zasobu Oddziału w Ełku Archiwum Państwowego w Suwałkach. Materiały przekazali członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Ziemi Węgorzewskiej „Wendrusz” za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatury w Ełku

Przekazane archiwalia to część dokumentów przechowywanych w parafii w Kutach do II wojny światowej. Wśród nich znajdują się fragmenty klasycznych ksiąg parafialnych, wydruki edyktów królewskich i innych pism urzędowych, pojedyncze kopie rachunków za zakup drewna, w tym z nieczynnego już tartaku w Ogonkach, akta konfirmacji, listy, kartki i kazania. Dokumenty zapisane są w językach: niemieckim, polskim, greckim i po łacinie. Najstarsze pochodzą z XVIII wieku, a najnowsze sięgają czasów II wojny światowej.

Przekazane archiwalia najprawdopodobniej stanowią drugą część odkrytego w latach 70-tych przy udziale Jadwigi Tressenberg „skarbu kuckiego”. Odnalazł je ponownie po latach Arkadiusz Malec – jeden z członków Stowarzyszenia „Wendrusz”. Dokumenty spostrzegł w materiale rozbiórkowym budynku dawnej szkoły. Materiał był już przygotowany do wywiezienia na wysypisko. Arkadiusz Malec przekazał znalezisko Barbarze Chludzińskiej – założycielce i długoletniej dyrektorce węgorzewskiego Muzeum Kultury Ludowej, twórczyni Muzeum Tradycji Kolejowej w Węgorzewie, która jako doświadczony muzealnik wspiera Stowarzyszenie „Wendrusz”. Pani Barbara wraz z członkami Stowarzyszenia dokonała wstępnego oczyszczenia i identyfikacji akt.

Członkom Stowarzyszenia „Wendrusz”, Barbarze Chludzińskiej, pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatury w Ełku oraz wszystkim zaangażowanym w odzyskanie akt dziękujemy za zaopiekowanie się tymi cennymi świadectwami historii i bezpiecznie przekazanie ich do zasobu Archiwów Państwowych.