Aktualności

Album „Fabryka wagonów w Sanoku”

11 Grudnia 2020


„Fabryka wagonów w Sanoku” w opracowaniu dr. Stanisława Dobrowolskiego to nowe wydawnictwo Archiwum Państwowego w Rzeszowie. Album zawiera wybrane rysunki wagonów i ich detale, co niewątpliwie poszerzy wiedzę czytelnika o rozwoju produkcji wagonów transportowych, osobowych, czy tramwajowych na terenie Galicji i w niepodległej Polsce. Część albumową publikacji uzupełnia obszerny wstęp, przedstawiający powstanie, rozwój i działalność Sanockiej Fabryki Wagonów

Album „Fabryka wagonów w Sanoku”
Album „Fabryka wagonów w Sanoku”, fot. Archiwum Państwowe w Rzeszowie.

Fabryka wagonów w Sanoku od początku była przedsiębiorstwem, które dawało zatrudnienie mieszkańcom miasta i okolicznych miejscowości. Sanockie wagony jeździły po całym kraju i były obecne w państwach europejskich.

Sanok nie znajdował się w centrach rozwoju przemysłu na terenie Galicji. Był średnim miastem powiatowym z kilkoma urzędami, sądem, szkołą średnią i wieloma firmami jedno- lub kilkuosobowymi. Fabryka wagonów aż do lat trzydziestych XX wieku była największym zakładem produkcyjnym na tym terenie, a jednocześnie największym pracodawcą. Pracownicy fabryki rekrutowali się z Sanoka, jak i pobliskich miejscowości. W poszukiwaniu pracy przybywali też specjaliści z terenów czeskich, ze Śląska i z zaboru rosyjskiego. Tu często się osiedlali i pozostawali z rodzinami na zawsze, dzieląc swoje życie z losami fabryki.

Album „Fabryka wagonów w Sanoku"
Album „Fabryka wagonów w Sanoku”, fot. Archiwum Państwowe w Rzeszowie.

Pomimo ogromnego znaczenia dla rozwoju Sanoka, powiatu i regionu dzieje fabryki nie są szczegółowo opracowane, dlatego w wydawnictwie ujęto nie tylko samą myśl techniczną fabryki, ale też i jej historię, która przybliży czytelnikom okresy jej funkcjonowania i być może przyczyni się to do podjęcia szerszych badań przez historyków.

Zainteresowanych nabyciem publikacji prosimy o kontakt z Archiwum Państwowym w Rzeszowie.