Aktualności

Album „Fotograf mówi zdjęciami. Krzysztof Sokołów”

Zdjęcia z najważniejszych wydarzeń, obiektów i postaci z życia społeczno-kulturalnego Koszalina i regionu znajdziesz w nowej publikacji Archiwum Państwowego w Koszalinie „Fotograf mówi zdjęciami. Krzysztof Sokołów”

Krzysztof Sokołów jest znanym koszalińskim fotografikiem. Od blisko 50 lat współpracuje z lokalnymi mediami, instytucjami kultury i przedsiębiorstwami. Podczas pracy zawodowej na dziesiątkach tysięcy fotografii uwiecznił życie Koszalina i regionu.

28 Października 2022

Zdjęcia z najważniejszych wydarzeń, obiektów i postaci z życia społeczno-kulturalnego Koszalina i regionu znajdziesz w nowej publikacji Archiwum Państwowego w Koszalinie „Fotograf mówi zdjęciami. Krzysztof Sokołów”

Krzysztof Sokołów jest znanym koszalińskim fotografikiem. Od blisko 50 lat współpracuje z lokalnymi mediami, instytucjami kultury i przedsiębiorstwami. Podczas pracy zawodowej na dziesiątkach tysięcy fotografii uwiecznił życie Koszalina i regionu.

Od 2019 roku swoje oryginalne zdjęcia regularnie przekazuje do zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie. Fotografie sięgają lat 70. XX wieku i przedstawiają zmiany w krajobrazie i życiu mieszkańców regionu. Publikacja jest podsumowaniem trwającej niemal pół wieku działalności fotografika.

Oficjalna promocja albumu odbyła się we wtorek 26 października br. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Wydawnictwo można kupić w Archiwum Państwowym w Koszalinie. Publikacja jest dostępna również w wersji elektronicznej na stronie Archiwum w zakładce Wydawnictwa.

Publikacja powstała pod redakcją Katarzyny Królczyk. Nad książką pracował zespół redakcyjny w składzie: Dorota Cywińska, Robert Borucki, Piotr Pawłowski, Krzysztof Sokołów, Anna Zbroszczyk; korekta i redakcja: Joanna Wyrzykowska; opracowanie graficzne, layout, skład: Vidoque Mariusz Król; druk i oprawa: Polimer s.c Koszalin.