Aktualności

Archiwa Państwowe czynne 11 maja

Informujemy, że w sobotę, 11 maja, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwa Państwowe będą otwarte.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r., dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej będzie 2 maja.

25 Kwietnia 2019
Biała kartka z wykrzyknikiem leży na niebieskiej powierzchni

Informujemy, że w sobotę, 11 maja, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwa Państwowe będą otwarte.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r., dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej będzie 2 maja.