Aktualności

Archiwa Państwowe w zintegrowanym systemie cyfrowym

13 Maja 2021


Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych podpisała z operatorem Netia S.A. umowę, w wyniku której zostanie rozpoczęta realizacja bezprecedensowego w skali kraju projektu połączenia wszystkich 80 lokalizacji Archiwów Państwowych w jeden zintegrowany system cyfrowy

Światłowody

W najbliższych miesiącach sieć rozległa (WAN) wybudowana w technologii MPLS (Multiprotocol Label Switching) połączy wszystkie lokalizacje archiwów umożliwiając szybką wymianę informacji, sprawną współpracę zdalną i efektywne przesyłanie zdigitalizowanych zasobów archiwalnych. Rozwiązanie to stworzy solidny fundament do dalszej integracji i rozwoju systemów informatycznych, budowy scentralizowanych usług o wysokiej dostępności i rozproszonych systemów baz danych.

– Bardzo cieszę się z finalizacji tego złożonego postępowania przetargowego. Bardzo dziękuję przy tej okazji całemu zespołowi profesjonalistów, którzy w ten proces byli zaangażowani. Przed nami realizacja ważnej umowy, która niewątpliwie przyczyni się nie tylko do usprawnienia współpracy w ramach całej państwowej sieci archiwalnej – co samo w sobie jest dla mnie niezwykle ważne – ale będzie stanowić również podstawę do podejmowania istotnych, społecznie oczekiwanych i technologicznie innowacyjnych przedsięwzięć wzmacniających nowoczesne Archiwa Państwowe –  podsumował dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.