Aktualności

Archiwizacja i udostępnienie materiałów archiwalnych Archiwum Polskich Ormian

Kolejne materiały z Archiwum Polskich Ormian zostały opracowane, zinwentaryzowane i poddane konserwacji w Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Dotację na ten cel przyznano w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych”

29 Marca 2019
dwa albumy w opakowaniach

Kolejne materiały z Archiwum Polskich Ormian zostały opracowane, zinwentaryzowane i poddane konserwacji w Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Dotację na ten cel przyznano w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych”

Celem przeprowadzonych prac było uporządkowanie, opracowanie i zewidencjonowanie oraz w efekcie udostępnienie cennych materiałów archiwalnych dotyczących Ormian na ziemiach polskich przechowywanych w Archiwum Polskich Ormian. Nad realizacją projektu pracowali historycy, archiwiści, konserwator papieru i wolontariusze.

Opracowano m.in. nowy zespół „Archiwum Romaszkanów”, poddając szczegółowej inwentaryzacji fotografie i korespondencję, dopływy do zespołów „Archiwum rodziny Mikuli” oraz „Spuścizna Panien Benedyktynek Ormiańskich ze Lwowa”, zespół „Spuścizna arcybiskupa Józefa Teodorowicza”, a także „Zbiór fotografii”. W trakcie prac nad „Archiwum rodziny Mikuli” zinwentaryzowano 103 fotografie m.in. zdjęcia rodzinne płk. Dionizego Czachowskiego, naczelnika w powstaniu styczniowym w województwie sandomierskim oraz 49 do tej pory nieznanych fotografii arcybiskupa Józefa Teodorowicza.

Zindeksowana została również kolejna część danych dotyczących rodzin ormiańskich i spowinowaconych pochodzących z ksiąg Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Dane zostały udostępnione w Wirtualnym Archiwum Polskich Ormian.

W ramach prac konserwacji zachowawczej poddano również księgę wydaną w 1709 r. pochodzącą z księgozbioru ks. Stefana Roszki z odręczną notatką właściciela (Starodruki, sygn.126).

– Dzięki pracom prowadzonym w Archiwum i udostępnianiu ich efektów powstają publikacje, prace naukowe, możliwe jest prowadzenie badań genealogicznych i nie tylko.  Materiały archiwalne wykorzystywane są także przy restauracji zabytkowych obiektów oraz pokazywane na wystawach. Przykładowo, kilka obiektów ze „Spuścizny arcybiskupa Józefa Teodorowicza” trafiło na wystawę organizowaną przez Muzeum Archidiecezji Warszawskiej związaną z udziałem duchowieństwa polskiego w odzyskaniu niepodległości – mówi koordynator projektu, historyk i archiwista Hanna Kopczyńska-Kłos. –  Program Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” to niezwykle cenna możliwość pozyskania środków na ratowanie dziedzictwa kulturowego powierzonego naszej Fundacji, ale stanowiącego dobro całego narodu.

Prace archiwistyczne i konserwacyjne prowadzone przez Fundację w Archiwum Polskich Ormian służą ochronie cennych dóbr kultury narodowej, a w ich efekcie możliwe jest udostępnienie materiałów archiwalnych dla szerokiej grupy użytkowników na miejscu w siedzibie Fundacji i w internecie. Z części opracowanych inwentarzy można korzystać w serwisie Szukaj w Archiwach.

 „Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny organizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest udzielenie wsparcia podmiotom wytwarzającym i gromadzącym materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach przeprowadzonych edycji konkursów w latach 2016-2018 dotację otrzymało blisko 80 beneficjentów. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie ponad 3 mln zł.