Aktualności

Archiwum kpt. Mariana Kamińskiego przekazane do Archiwów Państwowych

13 Września 2021


W piątek, 10 września w Archiwum Akt Nowych odbyło się uroczyste przekazanie do Archiwów Państwowych materiałów archiwalnych kpt. Mariana Kamińskiego – dowódcy Zgrupowania „Żaglowiec” podczas Powstania Warszawskiego i aktywnego działacza polonijnego w USA 

Konferencja prasowa, przy mikrofonie dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak, obok rodzina kapitana Kamińskiego, wiceminister Szynkowski vel Sęk, dyrektor Lucyna Harc.
Uroczyste przekazanie do Archiwów Państwowych materiałów archiwalnych kpt. Mariana Kamińskiego, fot. Archiwum Akt Nowych.

W uroczystości wzięli udział Wiceminister Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Lucyna Harc, dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak oraz rodzina kapitana Kamińskiego.

– To bardzo kompletny zbiór, dobrze prowadzony, opisany, więc na pewno wzbogaci zasób Archiwów Państwowych. Będzie po opracowaniu i digitalizacji dostępny szerokim rzeszom zarówno uczonych, jak i pasjonatów historii – mówiła podczas uroczystości dr hab. Lucyna Harc.

Dyrektor Lucyna Harc podczas wywiadu dla TVP Polonia. W tle szklane gabloty z materiałami archiwalnymi.
Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr hab. Lucyna Harc, fot. Archiwum Akt Nowych.

Wyjątkowy zbiór jest archiwalnym zapisem całości dorobku życia kpt. Mariana Kamińskiego. Prezentuje m.in. okresy służby w Wojsku Polskim II RP, pracy konspiracyjnej i walk podczas Powstania Warszawskiego. Archiwalia zostały sprowadzone z USA dzięki współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

– Jestem przekonany, że także w przyszłości MSZ i jego przedstawiciele za granicą będą służyć aktywnością, pomocą i wsparciem we wszelkich działaniach związanych z odzyskiwaniem pamiątek narodowych, które w wyniku zdarzeń losowych związanych z trudnymi dziejami Polski znalazły się na obczyźnie – zaznaczył wiceszef polskiego MSZ.


Wiceminister Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, fot. Archiwum Akt Nowych.

Ogromna część przekazanych materiałów to dokumentacja powojennej działalności kombatanckiej i polonijnej. W archiwum odnajdujemy dokumenty Koła Armii Krajowej w Los Angeles oraz innych organizacji emigracyjnych i polonijnych, działających na terenie Kalifornii. Wśród dokumentacji znajduje się przebogata korespondencja Mariana Kamińskiego z szeregiem postaci polskiego życia emigracyjnego.

Album ze zdjęciami w archiwalnej, szklanej gablocie.
Album z archiwum kpt. Mariana Kamińskiego, fot. Archiwum Akt Nowych.

W skład zbioru wchodzą również liczne albumy ze zdjęciami i dokumentacja, będące wyjątkowym zapisem głębokiego przywiązania Polonii do spraw kraju i bieżącego ich monitorowania w okresie PRL-u. Są to m.in. unikalne, kolorowe zdjęcia w doskonałej jakości, wykonane podczas wizyt w Polsce w latach 80.

Zdjęcia w archiwalnej szklanej gablocie.
Zdjęcia z archiwum kpt. Mariana Kamińskiego, fot. Archiwum Akt Nowych.

Zobacz więcej materiałów na stronie AAN.