Aktualności

Beata Grelewicz nowym dyrektorem AP w Zielonej Górze

05 Października 2022


Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał Panią Beatę Grelewicz na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, z dniem 5 października br.

Dyrektor Pietrzyk i dyrektor Beata Grelewicz podają sobie ręce.
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze Beata Grelewicz.

Beata Grelewicz to historyczka i archiwistka od ponad 20 lat związana zawodowo z zielonogórskim Archiwum Państwowym.

W 1995 r. uzyskała tytuł magistra historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ze specjalnością archiwalną. Po studiach rozpoczęła pracę jak archiwista – kustosz w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze. W 2006 roku została kierowniczką Oddziału Opracowania Zasobu Archiwalnego do 1945 roku, a w 2013 r. kierowniczką Oddziału Ewidencji, Informacji, Udostępniania i Popularyzacji. W 2021 r. ponownie stanęła na czele Oddziału Opracowania Zasobu Archiwalnego.

Uczestniczyła w licznych zebraniach naukowych, projektach popularyzujących zasób archiwalny, pracach komisji metodycznej oraz komisji archiwalnej oceny dokumentacji, w tym przewodniczyła obradom Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji przy AP w Zielonej Górze.  

Uczestniczyła w projektach dotyczących wyszukiwania i rejestracji poloników oraz opracowywania pomocy archiwalnych w Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam w latach 2000-2001 i 2003. W 2010 r. wspierała naszą instytucję partnerską – Muzeum Polskie w Rapperswilu w Szwajcarii – w opracowaniu zasobu.

Od wielu lat prowadzi zajęcia uniwersyteckie z zarządzania informacją i dokumentacją na studiach stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych, kursy archiwalne oraz kursy odczytywania pisma neogotyckiego dla pracowników archiwów państwowych i urzędników stanu cywilnego.

Współautorka wydawnictw „Regesta fontium Saganensium”, „Regesta fontium Sommerfeldensium”, „Regesta fontium Freystadtensium” i „Regesta fontium Grünbergensium”.

Poprzedni dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze Tadeusz Dzwonkowski odszedł na zasłużoną emeryturę 27 września 2022 r.