Aktualności

„Bitewnik Łódzki 1914 w kolorze”

Najciekawsze artykuły z łódzkiego „Bitewnika” z pokolorowanymi archiwalnymi zdjęciami i ilustracjami już dostępne w wydaniu specjalnym pisma! Od dziś „Bitewnik Łódzki 1914 w kolorze” można bezpłatnie otrzymać w Archiwum Państwowym w Łodzi

Autorzy artykułów zamieszczanych w „Bitewniku”, postawili sobie za cel przywrócenie pamięci o Wielkiej Wojnie lat 1914-1918 oraz przybliżenie mieszkańcom Łodzi i regionu  historii tego okresu, zarówno w kontekście militarnym, jak i społecznym.

10 Stycznia 2022

Najciekawsze artykuły z łódzkiego „Bitewnika” z pokolorowanymi archiwalnymi zdjęciami i ilustracjami już dostępne w wydaniu specjalnym pisma! Od dziś „Bitewnik Łódzki 1914 w kolorze” można bezpłatnie otrzymać w Archiwum Państwowym w Łodzi

Autorzy artykułów zamieszczanych w „Bitewniku”, postawili sobie za cel przywrócenie pamięci o Wielkiej Wojnie lat 1914-1918 oraz przybliżenie mieszkańcom Łodzi i regionu  historii tego okresu, zarówno w kontekście militarnym, jak i społecznym.

Pierwszy numer „Bitewnika” ukazał się w sierpniu 2009 r. Od tamtej pory Archiwum Państwowe w Łodzi wydało 14 numerów tego okolicznościowego „nieregularnika” oraz jeden numer dodatkowy w języku rosyjskim. W 2016 r. ukazał się numer specjalny „Bitewnik Łódzki 1914”. Przybrał on formę książki, w której zamieszczono wybrane, najciekawsze z dotychczas opublikowanych artykuły i materiały. Teraz pismo powraca w nowej, kolorowej odsłonie.

Artykuły w „Bitewniku” pisane są przystępnym, rozbudzającym zainteresowanie czytelnika językiem i bogato ilustrowane materiałami archiwalnymi: zdjęciami, afiszami, rysunkami, kartami pocztowymi, ogłoszeniami prasowymi, drukami ulotnymi i mapami. Dokumenty pochodzą w przeważającej części z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi m.in. z zespołów: Zbiór druków i pism ulotnych, Akta miasta Łodzi, Komisja Szacunkowa Miejscowa w Łodzi, Główny Komitet Obywatelski m. Łodzi, Zbiór kartograficzny APŁ.

Redaktorami „Bitewnika” są Piotr Zawilski, Zbigniew Janeczek i Michał Jagiełło. Wśród wielu autorów artykułów do „nieregularnika” znaleźli się (obecni lub byli) pracownicy Archiwum Państwowego w Łodzi: Paweł Babij, Adriana Bryk, Albert Jaworski, Maciej Janik, Wioletta Majchrzak-Tuta, Kamila Pawełczyk-Dura, Tomasz Walkiewicz, Anna Waś, Piotr Zawilski.

 „Bitewnik Łódzki 1914 w kolorze” od 10 stycznia br. jest dostępny bezpłatnie budynkach Archiwum Państwowego w Łodzi przy pl. Wolności 1 i al. Kościuszki 121.

Zobacz wersję online "Bitewnika".

Pokolorowane zdjęcie 5 żołnierzy. Czterech stoi, jeden kuca. Na zdjęciu napis Bitewnik Łódzki 1914 w kolorze. U dołu logotyp Archiwum Państwowe w Łodzi.