Aktualności

Blisko 3,5 mln nowych skanów w serwisie szukajwarchiwach.pl

Kolejne skany dokumentów archiwalnych z 49 instytucji zostały udostępnione w serwisie szukajwarchiwach.pl. Tym samym, w Szukaj w Archiwach można już znaleźć łącznie ponad 37 milionów kopii cyfrowych

25 Lutego 2019
Logotyp szukajwarchiwach.gov.pl

Kolejne skany dokumentów archiwalnych z 49 instytucji zostały udostępnione w serwisie szukajwarchiwach.pl. Tym samym, w Szukaj w Archiwach można już znaleźć łącznie ponad 37 milionów kopii cyfrowych

Aktualizacja uzupełnia serwis o 3 452 317 nowych skanów. Wśród udostępnionych online materiałów znalazło się m.in. ponad 115 tysięcy cyfrowych kopii zdjęć i dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach, a także obszerne zbiory aktów stanu cywilnego z pozostałych archiwów państwowych. Uzupełnione zostały również m.in. zespoły Archiwum Skarbu Koronnego (z Archiwum Głównego Akt Dawnych), Związek Legionistek Polskich. Zarząd Główny w Warszawie (z Archiwum Akt Nowych), Akta Miasta Lublina (z Archiwum Państwowego w Lublinie), Akta Miasta Rzeszowa (z Archiwum Państwowego w Rzeszowie), Wytwórnia Filmów Fabularnych w Łodzi (z Archiwum Państwowego w Łodzi).

Największą liczbą skanów wyróżniają się m.in. zespoły Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów (z Archiwum Narodowego w Krakowie), Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego w Piotrogrodzie (z Archiwum Akt Nowych) oraz Akta miasta Gorzowa (z Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim).

Szukajwarchiwach.pl to rozwijany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe serwis internetowy, na którym prezentowane są cyfrowe kopie i opisy materiałów archiwalnych zgromadzonych w polskich archiwach. W poprzednim roku z serwisu skorzystało ponad 690tys. użytkowników.

Więcej informacji oraz spis udostępnionych skanów na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego.