Aktualności

Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule PPP – konsultacje publiczne

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, centralny organ administracji rządowej w sprawach państwowego zasobu archiwalnego, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 225, 412) oraz na podstawie upoważnienia nr 223/U/2022/MKiDN, wydanego przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z § 20 ust. 2 Uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (t.j. M.P. z 2022 r., poz. 348), informuje, że trwają konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” na lata 2023-2052 (który został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem ID 373)

30 Maja 2023
Projekt graficzny budynku archiwum. Rzut z góry na dwie prostokątne bryły budynku. Bryła po prawej podłużna, ściany beżowe, czerwona dachówka. Druga bryła krótsza i szersza z przeszklonymi ścianami i czarnym dachem. Dookoła przykładowe otoczenie.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, centralny organ administracji rządowej w sprawach państwowego zasobu archiwalnego, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 225, 412) oraz na podstawie upoważnienia nr 223/U/2022/MKiDN, wydanego przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z § 20 ust. 2 Uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (t.j. M.P. z 2022 r., poz. 348), informuje, że trwają konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” na lata 2023-2052 (który został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem ID 373)

Projekt został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Rozpoczęły się również konsultacje międzyresortowe projektu uchwały. Informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program obejmuje inwestycje w pięciu Archiwach Państwowych w Koszalinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Piotrkowie Trybunalskim.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa możliwości gromadzenia, zabezpieczania i udostępniania materiałów archiwalnych oraz optymalizacji warunków ich przechowywania. W ramach jego realizacji powstaną nowoczesne, wielofunkcyjne, specjalistyczne obiekty Archiwów Państwowych w: Koszalinie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu oraz Szczecinie o łącznej szacowanej powierzchni użytkowej ponad 28 tysięcy m2.  Promotorem projektu jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Projekt realizowany wspólnie z partnerami: Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Polskim Funduszem Rozwoju S.A. przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.