[mst-sidemenu]
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Ostatni miesiąc
  • Ostatni rok
  • Najstarsze

Konserwacja kolejnych pergaminów w Archiwum Diecezjalnym w Płocku

Przed konserwacją wszystkie dokumenty nosiły ślady intensywnego użytkowania i przechowywania w złych warunkach. Pergaminowe podłoża dokumentów miały znaczną liczbę ubytków i różnego rodzaju uszkodzeń – przedarć i pęknięć. W tym stanie dokumenty nie mogły być prezentowane, udostępniane użytkownikom, ani poddane dokumentacji cyfrowej. Konserwację przeprowadziła dr hab. W. Liszewska, prof. ASP wraz ze swoim zespołem. Konserwatorzy oczyścili pergaminy, delikatnie wyprostowali dokumenty i dokonali niezbędnych zabiegów konserwatorskich, pozwalających […]

Konserwacja ksiąg w Konwencie Zakonu Bonifratrów w Cieszynie

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie powstrzymały postępującą degradację tych cennych obiektów i uchroniły je przed zniszczeniem. Dzięki podjętym pracom księgi zostały wprowadzone do obiegu naukowego, a badacze i historycy mogą bezpiecznie zapoznać się z ich treścią. – Dzięki konserwacji opracowania naukowe traktujące o dziejach bonifratrów na ziemiach polskich, stają się coraz szersze i kompletne pod względem wykorzystania materiału źródłowego w pracy badawczej – mówi koordynator projektu Maksymilian Kuśka. – […]

Publikacja „Galicja dziedzictwo monarchii Habsburgów…”

Monografia jest pokłosiem konferencji naukowej z 2023 r., którą zorganizowało Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce we współpracy z Archiwum Narodowym w Krakowie i Żydowskim Muzeum Galicja. Zarówno podczas obrad, jak i w publikacji głównym punktem odniesienia był teren dawnego Królestwa Galicji i Lodomerii, który, mimo, iż sto lat temu zniknął z mapy Europy, nadal fascynuje genealogów, archiwistów i historyków. W publikacji znajduje się 15 artykułów poświęconych zagadnieniom historycznym, genealogicznym, specyfice […]

Rusza konkurs „Wspieranie działań archiwalnych 2024”!

Dzięki ubiegłorocznej edycji zrealizowano m.in. konserwację trzech XVII- i XVIII- wiecznych rękopisów w Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze, konserwację 123 ksiąg rękopiśmiennych z lat 1557–1945 w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie oraz opracowanie zasobu archiwalnego z lat 1818-2023 w Archiwum Diecezji Sandomierskiej. W konkursie wyłaniamy najlepsze projekty, obejmujące opracowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych z ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego (nieprzechowywanych przez Archiwa Państwowe). O przyznanie dotacji mogą ubiegać się […]

Zbiory Archiwum Diecezji Sandomierskiej opracowane

Projekt zakładał uporządkowanie i opracowanie merytoryczne ponad tysiąca jednostek archiwalnych. Wśród nich znalazły się m.in. akta bractw religijnych, akta duszpasterstw specjalistycznych, akta działalności charytatywnej i akta obchodów milenium Chrztu Polski. Pracownicy i wolontariusze Archiwum uporządkowali archiwalia. Następnie przeprowadzili paginację i opracowanie merytoryczne zasobu. Ostatnim etapem prac było oznakowanie jednostek archiwalnych – nadano im sygnatury oraz oznaczenia zbiorcze pudeł. Przygotowana i udostępniona została również […]

Pięć lat „Archeionu” online!

„Archeion” wydajemy w trybie darmowego, otwartego dostępu, bez ograniczenia czasowego (tzw. diamentowego otwartego dostępu). Od tomu 120 (za 2019 r.) wersja online „Archeionu”, publikowana na platformie czasopism naukowych eJournals, jest podstawową wersją czasopisma.  Szczegółowe statystyki nowych pobrań z platformy eJournals pokazują, że zainteresowanie czasopismem zwiększa się systematycznie. Pod koniec 2021 r. liczba pobrań artykułów z tomów 119-121 wynosiła ponad 46 tysięcy. W 2022 r., w którym na platformie zadebiutowały kolejne dwa tomy, […]

Nagrody w konkursie „Nikt nie ma większej miłości…” rozdane!

Konkurs był skierowany do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy konkursu przygotowywali projekty na temat historii rodziny Ulmów lub własnej rodziny pomagającej Żydom w czasie II wojny światowej m.in. na podstawie rozmów z rodziną, literatury historycznej i kwerend w archiwum rodzinnym oraz w Archiwach Państwowych. Kapituła konkursu nagrodziła 13 najlepszych prac.Zobacz wyniki. – Historia rodziny Ulmów to jedna z wielu historii Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, […]

Spuścizna prof. Zbigniewa Religi w Archiwach Państwowych

W 1985 roku w kierowanej przez siebie Katedrze i Klinice Kardiochirurgii w Zabrzu, prof. Religa przeprowadził pierwszy w Polsce udany zabieg przeszczepienia serca. Było to olbrzymie osiągnięcie dla polskiej medycyny. Od tamtej pory profesor przyczynił się do naprawy tysięcy ludzkich serc. W późniejszych latach związał się z polityką, pełniąc m.in. funkcję senatora, ministra zdrowia (w latach 2005–2007) i posła na Sejm RP. Bogate archiwum prof. Zbigniewa Religi to zbiór różnorodnych, unikatowych i dotąd niepublikowanych materiałów […]