[mst-sidemenu]
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Ostatni miesiąc
  • Ostatni rok
  • Najstarsze

Konserwacja 5 górnośląskich ksiąg metrykalnych z XVII i XVIII w.

Obiekty były mocno zniszczone. Miały rozerwane więzy, wypadające karty i widoczne ślady żerowania owadów. Dzięki przeprowadzonym pracom udało się zabezpieczyć je przed zniszczeniem i zdigitalizować. Konserwacja Konserwację przeprowadziły dyplomowane konserwatorki papieru i skóry dr Katarzyna Kwaśniewicz oraz mgr Danuta Skrzypczyk. Konserwatorki zdezynfekowały obiekty, zdemontowały oprawy i rozłożyły bloki na pojedyncze karty. Następnie karty zostały oczyszczone na sucho i w kąpielach statycznych. Konserwatorki zreparowały przedarcia, uzupełniły ubytki bibułką japońską, […]

Fotografie polskich himalaistów zabezpieczone

Projekt polegał na opracowaniu, zabezpieczeniu i częściowej digitalizacji materiałów archiwalnych, przekazanych Fundacji przez himalaistów i osoby związane z himalaizmem. Zabezpieczono ponad 4 tysiące fotografii (odbitki, negatywy, diapozytywy), w tym: Fotografie Jerzego Kukuczki to w większości zapis wypraw himalaisty na ośmiotysięczniki. Zostały one odnalezione w zbiorach jego przyjaciół Ryszarda Wareckiego i Zbigniewa Kowalewskiego. To ogromny, dotąd niepublikowany, ani nieopracowany zbiór zdjęć, dokumentujących historię wspinaczek Jerzego Kukuczki na najwyższe góry […]

Porozumienie w zakresie ochrony dóbr kultury

Na podstawie porozumienia Archiwa Państwowe i Ośrodek będą realizować wspólne działania edukacyjne i szkoleniowe (m.in. kursy, szkolenia, publikacje, konferencje, warsztaty i spotkania). Współpraca obejmie również wymianę informacji i doświadczeń w zakresie związanym z ochroną, poszanowaniem i opieką nad dziedzictwem materialnym na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Podpisanie porozumienia wpisuje się w tegoroczne obchody 70-lecia podpisania w Hadze Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego z 4 maja 1954 r.

Przyjdź na warsztaty sfragistyczne!

Zgłoszenia przyjmuje Centrum Studiów Mediewistycznych KUL do poniedziałku 27 maja 2024 r. Liczba miejsc ograniczona! O kwalifikacji do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły i formularze zgłoszenia znajdziesz na stronie Centrum Studiów Mediewistycznych KUL. Serdecznie zapraszamy!