[mst-sidemenu]
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Ostatni miesiąc
  • Ostatni rok
  • Najstarsze

Warsztaty dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powitał uczestników warsztatów oraz omówił plan i cel spotkania. „Podstawy prawne wywozu materiałów archiwalnych poza granice kraju” przedstawiła dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie Katarzyna Królczyk. O „Kompetencjach ustawowych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i ich praktycznym zastosowaniu w zakresie przeciwdziałania wywozowi za granicę materiałów archiwalnych stanowiących narodowy zasób archiwalny” opowiedziała zebranym dr Ewa Rosowska z Departamentu Archiwistyki Naczelnej Dyrekcji […]

70-lecie Archiwum Państwowego w Białymstoku

Po wystąpieniach zaproszonych gości, pracownicy białostockiego Archiwum – dr Alina Zavadzka i Bartłomiej Samarski – zaprezentowali historię placówki oraz przechowywane w niej zbiory. Dyrektor Kietliński opowiedział także o dziejach budowy nowej siedziby Archiwum – obiektu przy ulicy Adama Mickiewicza 101. Archiwum Państwowe w Białymstoku przechowuje głównie akta administracji państwowej i samorządowej, dokumentację wymiaru sprawiedliwości, najbardziej zróżnicowane pod względem wyznaniowym materiały metrykalne w kraju (tak rzymskokatolickie, prawosławne, […]

Konferencja „Archiwa rodzinne. Wspólne dziedzictwo i wspólne problemy”

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa „Skarby ze starej szuflady – archiwa rodzinne w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu”, zorganizowana przez Archiwa Państwowe w Toruniu i Piotrkowie Trybunalskim. Ekspozycję wzbogacą zbiory prywatne. Wernisaż wystawy rozpocznie się o godz. 17.30 w siedzibie Archiwum Państwowego w Toruniu. Podczas wernisażu zaprezentowane zostaną cztery zdigitalizowane filmy z okresu międzywojennego z Archiwum Rodziny Łukowiczów. Na trwających łącznie kilkanaście minut filmach, można zobaczyć między innymi życie […]

Spotkanie opiekunów zbiorów bibliotecznych

W spotkaniu wzięły udział 44 osoby. Uczestnicy wysłuchali wykładów oraz dyskutowali o: Praktyczne przykłady z zakresu opracowania zbiorów bibliotecznych przedstawiły pracownice archiwów: Zdobyta wiedza i przekazane doświadczenia zostaną wykorzystane przy kolejnych pracach, których efekty można oglądać na stronie internetowej KOHA, stanowiącej wstęp do poszukiwań w archiwalnych bibliotekach.

VII Forum Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie

Wczoraj Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk otworzył obrady i wygłosił wykład na temat celów i wyzwań państwowej służby archiwalnej. Zaprezentował w nim najważniejsze aspekty z działalności Archiwów Państwowych i wyzwania, jakie czekają administrację publiczną w dobie szybkich zmian technologicznych i cyfryzacji kraju. Swoje wystąpienia zaprezentowali również:

Narada dyrektorów Archiwów Państwowych

Ponadto za stworzenie ram oraz przestrzeni dla projektów strategicznych realizowanych w ramach „Strategii rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021-2030” Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych uhonorował statuetką Lidera Strategicznego Roku 2023 następujących dyrektorów: • Agatę Bednarczyk, Dyrektora Departamentu Rozwoju Archiwów w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.• Pawła Dudka, Dyrektora Archiwum Państwowego w Rzeszowie.• Beatę Grelewicz, Dyrektora Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.• Wojciecha Krawczuka, Dyrektora Archiwum […]

Wystawa „Historia dokumentem pisana” w Częstochowie

Najstarszy dokument na wystawie to fundacja klasztoru cystersów przez Zbiluta w Łeknie z 1153 roku. Przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Najmłodszy, przekazujący władzę Józefowi Piłsudskiemu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pochodzi z roku 1918. Przechowuje go Archiwum Akt Nowych. Wśród prezentowanych dokumentów znajduje się najstarsza księga przechowywana w zasobie Archiwum Państwowego w Częstochowie: Akta chrztów Parafii Rzymskokatolickiej w Mstowie z lat 1615-1677. Wystawa w trasie Wystawa „Historia dokumentem pisana” […]